Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání vlády ČR a novelizované mimořádní opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách a novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení, u účinností od 24. 5. 2021 rozhodlo:

 

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování jedenkrát týdně.

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Na středních školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací (nově je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování).

 • Homogenita tříd a skupin není povinná.

 • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.

 • Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.

 • Zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Podmínka účasti žáka na výuce:

 • Negativní AG test na onemocnění covid-19

 • Žádné příznaky onemocnění covid-19

 • Zakrytí úst a nosu – nadále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu pro všechny žáky i zaměstnance škol ve vnitřních prostorách škol (žákům budou poskytnuty zdravotnické roušky – dodávka MŠMT).

  Organizační opatření ředitele školy:

  Od pondělí 24. 5. 2021 nařizuji prezenční výuku pro žáky všech tříd.

  Testování žáků AG testy:

  V pondělí 24. 5. 2021 bude 1. vyučovací hodinu probíhat testování žáků na přítomnost onemocnění covid-19. Budou využity AG testy dodané MŠMT, testování se provádí samoodběrem.

  Testování se neprovádí:

 • Při potvrzené onemocnění COVID-19, jestliže neuplynulo 90 dní od pozitivního výsledku RT-PCR testu (zákonný zástupce projedná s třídním učitelem).

 • Žák má negativní test, který není starší 48 hod. (zdravotnické zařízení – potvrzení).

 • Žák absolvoval očkování proti onemocnění covid-19 (2 týdny po 2. očkování). Rodič žáka doloží certifikátem o očkování.

  Neúčast na testování:

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Distanční výuku v takovém případě nebudeme zajišťovat.

 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována.

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo hodinu, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. (Zodpovídají TU.)

  Pozitivní výsledek testu:

 • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 • Rodiče mají povinnost informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo KHS a zajistit RT-PCR test pro pozitivně testovaného žáka.

  Organizační opatření k výuce:

 • Homogenita tříd a skupin není nařízena, proto nebude zajišťována.

  Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)