Informace k provozu školy v týdnu od 10. do 14. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 rozhodlo, že pro Kraj Vysočina se uplatní od 10. 5. 2021 stejná pravidla pro rozvolnění opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 jako v ostatních krajích.

Novelizované Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 mění následující:

 • Na středních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

 • Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

 • Sportovní činnosti v rámci provozu škol se mohou konat ve vnějších prostorech (venku).
   

Podmínka účasti žáka na výuce:

 • Negativní AG test na onemocnění covid-19

 • Žádné příznaky onemocnění covid-19

 • Zakrytí úst a nosu – nadále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu pro všechny žáky i zaměstnance škol ve vnitřních prostorách škol.

   

  Organizační opatření ředitele školy:

   

  Prezenční výuka pro žáky tříd prima a sekunda:

  V týdnu od 10. do 14. 5. 2021 nařizuji prezenční výuku ve třídách prima a sekunda, všechny ostatní třídy zůstávají na distanční výuce.

   

  Testování žáků AG testy:

  V pondělí 10. 5. 2021 a ve středu 12. 5. 2021 bude 1. vyučovací hodinu probíhat testování žáků na přítomnost onemocnění covid-19. Budou využity AG testy dodané MŠMT, testování se provádí samoodběrem. (Ve třídě sekunda mohou zájemci využít nabídku Polikliniky Chotěboř a nechat provést test v neděli a v úterý personálem tohoto zařízení.)

   

  Testování se neprovádí:

 • Při potvrzeném onemocnění COVID-19, jestliže neuplynulo 90 dní od pozitivního výsledku RT-PCR testu (zákonný zástupce projedná s třídním učitelem).

 • Žák má negativní test, který není starší 48 hod. (zdravotnické zařízení – potvrzení).

 • Žák absolvoval očkování proti onemocnění covid-19 (2 týdny po 2. očkování). Rodič žáka doloží certifikátem o očkování.

   

  Neúčast na testování:

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Distanční výuku v takovém případě nebudeme zajišťovat.

 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována.

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo hodinu, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. (Zodpovídají TU.)

   

  Pozitivní výsledek testu:

 • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 • Rodiče mají povinnost informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo KHS a zajistit RT-PCR test pro pozitivně testovaného žáka.

   

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)