Informace o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou § 19a a v souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel Gymnázia Chotěboř, že pro školní rok 2020/2021 budou uznány pro nahrazení zkoušek z anglického jazyka v profilové části maturit zkoušky minimálně úrovně B2 a pro nahrazení zkoušky z německého jazyka v profilové části maturit zkoušky minimálně úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce doložené úředně ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek, stejně jako jejich platnost, je zveřejněn na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (gykas.cz)

Ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí maturanti Gymnázia Chotěboř odevzdat společně s žádostí nejpozději do 31. března 2021 řediteli školy. 

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021  

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)