Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků o testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 3. 1. 2022

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:

  • V období od 3. 1. 2022 2022 do 16. 1. 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

  • Dále pak od 17. 1. 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.

  • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

  • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)  

Podrobnější informace viz www stránky MŠMT (Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení – edu.cz)

ŽÁDÁM VŠECHNY ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O SOUČINNOST A RESPEKTOVÁNÍ POVINNOSTI ŠKOLY NAPNIT VÝŠE UVEDENÁ NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)