Informační schůzka pro zájemce o konferenci věnovanou životu a dílu Josefa Kalvody a Podzimní školu Josefa Kalvody.

Termín:                      20. 3. 2023 (pondělí), od 14.15 hod

Místo:                         Gymnázium Chotěboř, učebna č. 9

Prezentující:              Mgr. Milan Pilař, Mgr. Michal Kamp (Centrum Vysočiny o.p.s.)

Cílová skupina:         Žáci a učitelé Gymnázia Chotěboř, zájemci o
                                   - informace o životě, díle a odkazu Josefa Kalvody
                                   - Konferenci věnované Josefu Kalvodovi
                                   - Podzimní školu Josefa Kalvody
                                   - Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského

Mgr. Milan Pilař – Centrum Vysočina o.p.s, Mgr. Vladislav Smejkal – Gymnázium Chotěboř

 

Informace k jednotlivým akcím:

Centrum Vysočina, o. p. s., pořádá v roce 2023 dvě akce ke stému výročí narození historika Josefa Kalvody z Malče a devatenáctý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského.

Konference 12. – 13. května 2023 – Chotěboř a Maleč

páteční dopolední program pro žáky základní, středních a vysokých škol

9.00 Život a dílo prof. Josefa Kalvody projekce filmového dokumentu 30 min
9.45 Odkaz Josefa Kalvody v kontextu současných výzev
panelová diskuse 120 minut, 3 hosté

Podzimní škola Josefa Kalvody 25. – 29. 10. 2023 – Chotěboř
Pětidenní setkání zájemců o historii a politologii všech věkových kategorií z České
a Slovenské republiky.
Rozdělení účastníků do tří skupin:
1. Začátečníci
2. Pokročilejší 
3. Pokročilí  

Struktura a náplň setkání
1. Historické a politologické práce – zásady, hledání pramenů, práce se zdroji
2. Přednášky, diskuse, panely
3. Exkurze
4. Práce v terénu – orální historie

Více informací na: info@psjk.cz  a www.josefkalvoda.com.

 

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 13. – 19. 8. 2023 – Havlíčkův Brod
Týdenní motivační kemp pro studenty středních a vysokých škol z Evropy
 

Hlavním cílem je seznámení lidí z různých zemí, mediální výchova mladých lidí, seznámení
s prací novináře, rozvoj jazykových dovedností, podpora českého a slovenského jazyka
a kultury u krajanů a slavistů, hledání pozitivních cílů a v neposlední řadě smysluplná volnočasová aktivita. 

Cílová skupina: Studenti střední nebo vysoké školy s aktivním zájmem o media, český
a slovenský jazyk, historii, světové jazyky, počítače a nové technologie. LŽŠ je projekt mezinárodní, je otevřený i pro zájemce ze zahraničí se základní znalostí českého
a slovenského jazyka. Nově také učitelé všech stupňů škol a pracovníci PR.

Frekventanti LŽŠ jsou rozděleni do šesti skupin:
Noviny
Nová média
Rozhlasové zpravodajství
Televizní zpravodajství
PR a marketing
Foto

Více informací na www.letnizurnalistickaskola.cz

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)