Informatika

http://www.gch.cz/forma-maturitni-zkousky-z-informatiky-profilova-cast/

A) Témata maturitních písemných prací pro profilovou maturitní zkoušku – obhajoba písemné práce před zkušební komisí - jarní termín 2024 (a eventuální termíny náhradní a opravné)

1) 3D modelování

Výstupem maturitní práce je 3D model architektury vytvořený ve zvoleném software, model by měl sloužit převážně k edukativním účelům – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát

2) Počítačová hra se vzdělávacími prvky

Výstupem maturitní práce je hra přiměřená pro zvolený věk vytvořená pomocí zvoleného software, ve hře by měly být ve větším rozsahu použity vzdělávací prvky ze zvoleného předmětu – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát

3) Robotika

Výstupem práce je robot nebo jeho prvek reagující na okolní prostředí a provádějící určitou činnost – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát

4) Výukový program

Výstupem maturitní práce je program, aplikace, webová stránka a podobně, zpracovávající vybrané téma gymnaziálního učiva (výklad, procvičování, testování…) vhodně zvoleným programovacím jazykem, výukový program je v souladu se ŠVP Gymnázia Chotěboř, součástí práce je i písemná dokumentace a eventuální metodické materiály, popřípadě dokumentace z vyzkoušení software ve výuce – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát

5) 3D tisk

Výstupem maturitní práce je vytištěný 3D objekt, na kterém autor ilustruje pokročilé možnosti 3D tisku – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát

6) Model blockchainu

Výstupem práce je model blockchainu, na kterém by se dalo názorně ukázat fungování kryptoměn a Non-Fungible Tokens, součástí práce je i písemná teoretická část o blockchainu a principu jeho fungování a písemná dokumentace k modelu – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát

7) GCE - návrh řešení prvků logistiky ve firmě GCE Chotěboř

Výstupem práce je návrh dílčího řešení logistiky ve výrobě ve firmě GCE Chotěboř – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát a odborník z firmy GCE

8) Film

Výstupem práce je hraný nebo dokumentární film (je možné vytvořit i film animovaný) v délce nejméně 10 minut s výchovně vzdělávacími prvky, autor/ka by měl/a prokázat pokročilé dovednosti v pořizování a editaci videa a zvuku – vedoucí práce Mgr. Roman Kubát

 

B) Profilová maturitní zkouška z informatiky 2024 - okruhy pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí:

 1. Textové editory
 2. Tabulkové procesory
 3. Vektorová grafika
 4. Bitmapová grafika
 5. 3D modelování
 6. Video a zvuk
 7. Tvorba internetových stránek
 8. Software pro vědecko-technické výpočty
 9. Programování v programovacím jazyku C++ (bude součástí každé otázky)

Poznámky:

 • Učivo z uvedených okruhů bude rozděleno do 25 otázek, které budou dále rozděleny na část uživatelskou (z okruhů 1 - 8) a na část programátorskou (okruh 9)
 • Příprava na maturitní zkoušku bude prodloužena z 15 na 30 minut
 • Profilová maturitní zkouška z informatiky bude probíhat za přítomnosti maturitní komise v učebně informatiky

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)