Jazyk v médiích z pohledu jazykovědkyně

Třída septima využila příležitosti, kterou nabízí distanční výuka, a do své on-line hodiny si pozvala jazykovědkyni Mgr. Lucii Jílkovou, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Diskutovali s ní (nejen) o současné češtině v médiích.
Jazyk v médiích z pohledu jazykovědkyně

V této době plné komplikací spojených s celosvětovou pandemií je výrazně omezena i výuka. My, studenti, už téměř rok sedíme doma, koukáme na monitor a komunikujeme s našimi učiteli přes počítač. Dalo by se říct, že nám distanční výuka vzala víc, než si dokážete představit. Je tu ale jedna výjimka, která je při distanční výuce poměrně užitečná. Tou výjimkou je možnost on-line přednášek různých odborníků.

Jedné takové přednášky jsme se v rámci hodin českého jazyka a literatury zúčastnili. Jazykovědkyně Mgr. Lucie Jílková, Ph.D., pracuje v Ústavu pro jazyk český, který je součástí Akademie věd České republiky. Její specializací je stylistika a zabývá se mimo jiné i mluveným projevem v českých médiích. Byla tak hodná a navštívila jednu z našich on-line hodin, aby nám představila Ústav pro jazyk český, svoji činnost, a hlavně ukázala, jakých nejčastějších chyb se dopouští televizní moderátoři.

Lucie Jílková analyzuje pro veřejnoprávní média, jejichž moderátoři musí dle zákona mluvit spisovně, výstupy jednotlivých mluvčích a poskytuje jim zpětnou vazbu. Nejvíce se nám na přednášce líbily konkrétní příklady chyb. Zpětně je zajímavé se u takových věcí pozastavit a povšimnout si, jak který moderátor mluví, kolik dělá chyb, jakou má výslovnost určitých slov, nebo dokonce samohlásek či souhlásek. To vše nám bylo představeno, samozřejmě s vysvětlením, jaká výslovnost je správně, případně kde bychom mohli hledat pomoc.

Přednáška trvala hodinu a poté jsme mohli pokládat dotazy. Rozvinula se široká diskuse a přednášející na naše rozmanité dotazy odpovídala rozsáhle a velmi konkrétně, to jsme velice ocenili. Například moje otázka se týkala toho, zda se jí někdy stalo, že ji nějaký mluvený projev dokázal odradit od daného člověka natolik, že ho nemohla poslouchat. Její odpověď byla ano a uvedla konkrétní příklady osobností, které ji svojí výslovností dráždí. V závěrečné debatě se zodpovědělo ale mnohem víc otázek, týkaly se kupříkladu jazyka sportovních komentátorů či správného užití konkrétních výrazů.

Přednáška byla poučná, poznali jsme něco nového z praktického využití českého jazyka. Mohli jsme se zamyslet i nad tím, zda se některých chyb sami nedopouštíme. Děkujeme Lucii Jílkové, že si na nás udělala čas, a také naší vyučující Mgr. Lucii Dostálkové, že nám trošku zpříjemnila distanční výuku.

za třídu septima Marie Sabolová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)