Krajské kolo Ekologické olympiáda 2023

Ve dnech 2. – 4. listopadu jsme se jako tříčlenný tým Gymnázia Chotěboř (Ema Kovačková, Jirka Němec a Karel Jelínek) zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády. Letošním tématem, které nás doprovázelo po celou dobu soutěže, byla druhová ochrana.

Vlastní soutěž probíhala v Ekocentru Chaloupky, ale příprava trvala již od září. V domácím úkolu jsme museli sepsat veškeré zvláště chráněné druhy v CHKO Železné hory a některé druhy rostlin i živočichů se pokusit v sychravém podzimním počasí i nafotit. To se nám podařilo splnit na plný počet bodů!

Na Chaloupkách jsme soutěžili tři dny a byly to opravdu nabité dny!  Úkolů vůbec nebylo málo. Potýkali jsme se například s poznáváním exotických druhů zvířat, druhů zvláště chráněných, nebo jsme se pokoušeli poznat organismy podle zvuků. Praktickým úkolem bylo mapování stop obratlovců. Hlavní část soutěže byla ale tzv. malá maturita, při které jsme si vylosovali jedno z patnácti předem zadaných témat týkajících se druhové ochrany a museli o něm právě patnáct minut mluvit před zkušební komisí. Po tomto náročném zápolení se nám nakonec podařilo vybojovat krásné druhé místo.

Za tým Gymnázia Chotěboř Ema Kovačková z kvinty

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)