Marek Pavlíček získal 6. místo v národním kole dějepisné olympiády

Národní kolo dějepisné olympiády se letos uskutečnilo stejně jako všechna postupová kola online formou ve dnech 31. 5. až 2. 6.  Byl to třídenní maraton, trvající vždy od rána až do večera. Téma letošního ročníku znělo Labyrintem barokního světa, soutěž se tedy zabývala událostmi v rozmezí let 1556–1781.

V pondělí se začínalo úvodním setkáním poroty, organizátorů soutěže a všech soutěžících z mladší i starší kategorie. Počet účastníků národního kola byl v nižší kategorii 28 a ve vyšší 26. V 11 hodin odstartoval velký test, ve kterém si soutěžící změřili své vědomosti, ale i dovednosti v práci s odborným a historickým textem. V pondělí od 17 hodin se uskutečnila dvouhodinová přednáška docenta PhDr. M. Svobody, Ph.D, o barokní době. Po přednášce si soutěžící vylosovali pořadí obhajob svých prací na téma Cesta barokního poutníka mým krajem.

Úterý i středa se nesly ve znamení obhajob odborných prací. Studenti představili své práce v prezentacích a pak odpovídali na otázky odborné poroty.

Z naší školy se do národního kola probojoval vítězstvími ve školním, okresním i krajském kole Marek Pavlíček z kvarty. Nastudoval velký objem předepsané odborné i historické literatury o barokní době. Seznámil se např. se zněním robotního a tolerančního patentu Josefa II. Dále zpracoval práci o historii, architektuře i majitelích chotěbořského zámku a o jeho využívání v moderní době, připravil si prezentaci k obhajobě a práci úspěšně obhájil.

Ve středu večer v 19 hodin jsme napjatě očekávali vyhlášení výsledků. V národním kole se vyhlašuje vždy prvních deset míst a tito soutěžící získávají ceny. Rozhodně jsme nebyli zklamaní. Marek Pavlíček se umístil na šestém místě v národním kole dějepisné olympiády. Celkově získal 135 bodů ze 150 možných a na vítěze ztratil pouhých 8 bodů.

Blahopřeji Markovi ke skvělému umístění v národním kole, děkuji mu za příkladnou reprezentaci naší školy a přeji mu, aby se mu vše vydařilo tak, jako se mu povedla letošní dějepisná olympiáda. Dále pevně věřím, že se podobného úspěchu dočkáme i v budoucích letech, protože šikovných a pracovitých studentů máme na gymnáziu stále dost.

Mgr. Ivona Pavlíčková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)