Měsíc filmu na školách – Případ Dr. Horáková

Tradiční akce skupiny Amnesty International – součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách

Měsíc filmu na školách, součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách, každoročně pořádá organizace Člověk v tísni.  Akce se koná každý rok v listopadu již od roku 2004. Do této akce se zapojují stovky základních i středních škol z celé České republiky. Ani naše gymnázium není výjimkou, jedná se o tradiční akci skupiny Amnesty International.

Letošním tématem pro filmový listopad byla média a totalita. V hodinách dějepisu jsme se zaměřili na politický proces s Miladou Horákovou. Stejnému tématu se věnovali kromě studentů naší třídy septimy ještě studenti 3. A,  dějepisného semináře a kvarty.

Prvním naším  úkolem bylo zhlédnout dokumentární film Případ Dr. Horáková a k tomu se také účastnit besedy s historikem Petrem Blažkem, která probíhala online s možností klást dotazy v komentářích, ale bylo možné ji zhlédnout i později. Beseda se týkala role médií při procesu s Miladou Horákovou a moderovala ji Linda Bartošová. To ale samozřejmě nebylo všechno.

Naše hodiny dějepisu se tomuto projektu také přizpůsobily. Nejenom, že každá dvojce měla sepsat výstup, reflexi k filmu a přednášce, ale na stránkách JSNS byly připraveny i pracovní listy plné dalších úkolů k tématu.

V jedné vyučovací hodině jsme nejprve společně diskutovali o tom, co jsme se z filmu a besedy dozvěděli,  jak se nám líbily a co si o procesu a jeho aktérech myslíme. Pak jsme ve skupinách četli  autentické texty, které zasílali různí jedinci i pracovní kolektivy a v nichž vyjadřovali svoji podporu tvrdému postupu proti účastníkům politického procesu. Později jsme společně diskutovali, o čem jsme vůbec četli a co si o konkrétní situaci myslíme.

Další listopadový dějepis jsme opět pracovali rozdělení do skupin. Četli jsme článek z Rudého práva, z 8. června 1950 o zmiňovaném procesu. Pak jsme přiřazovali jednotlivé odstavce k různým technikám manipulace, které tehdejší tisk využíval při sdělování informací lidem. Je zajímavé, že ať už čteme jakoukoliv větu, téměř každá obsahuje minimálně jednu právě z těchto technik. Zkrátka jsme se na vlastní oči dočetli, jak moc neobjektivně tehdejší tisk psal.

Já a určitě i mnoho mých spolužáků jsme toho názoru, že moderní dějiny by měl znát každý z nás. Události, které se děly v průběhu minulého století, jsou jedny z nejdůležitějších. Je správně, že si naše škola takových projektů všímá a s chutí se do nich zapojuje. Přeci jenom, je to i skvělé rozptýlení od té klasické hodiny dějepisu a pracovat s autentickými historickými prameny bylo zábavné.

Za třídu septima Marie Sabolová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)