Na krajském kole Ekologické olympiády letos zacinkalo stříbro!

Od středy 1. listopadu do pátku 3. listopadu se rozhodlo celkem šest „zmizelých studentů“ chotěbořského gymnázia předvést své náležité znalosti na Ekologické olympiádě. Na soutěž jsme se, pod vedením Mgr. Evy Jirsové, chystali již od září. Letošní ročník zaměřený na zemědělství, krajinu a klima se konal nedaleko Světlé nad Sázavou, v rekreačním zařízení Ředkovec u Ředkovského rybníka.

Úterní dopoledne strávily oba školní týmy („Ekotým“ ve složení Karel Jelínek, Natálie Krédlová, Jiří Němec a „Mláďata“ ve složení Johana Kramářová, Petr Semrád, Pavlína Součková) přípravou na teoretické testy, jež následovaly bezprostředně po obědě. Organizátoři krajského kola si na nás tedy nachystali záludné poznávačky, testy i časové osy. Po skončení obou bloků teoretických testů prokládaných svačinou a završených večeří jsme vyčkávali na první tematickou přednášku „Udržitelné stravování na talíři i ve školní jídelně“ zaměřenou na konzumaci masa, veganství a problematiku školních jídelen. Nezvyklým způsobem podané informace, častěji pak názory či nepodložená fakta Anny Neumannové z Nesehnutí vedla spíše ve večerní zábavu nežli odborný výklad.

Středeční ráno ve znamení terénního úkolu přineslo oprávněné obavy. Byl zadán úkol na pozorování zemědělské krajiny, orby polí a na nich pěstovaných plodin v okolí, velikost lánu, což vyžadovalo práci s katastrem nemovitostí. Prochladlí jsme se po návratu z Broumovy Lhoty vrhli na vypracování plakátu, zdokonalení obhajoby domácího úkolu, jenž spočíval ve dvoudenním zaznamenávání uhlíkové stopy našich domácností, za niž je zodpovědný náš jídelníček, a malé maturity složené ze třinácti otázek. Po úlevné večeři nás čeká další přednáška, tentokráte „Zemědělská krajina a život v ní“ od Petry Hulvové ze Záchranné stanice Pavlov o ochraně čejky chocholaté a motáka lužního, následovaná ukázkou tří druhů netopýrů.

Vyhlášení výsledků a cesta domů je vše, co bylo na středě zajímavé a stojí za zmínku, hned vedle posledního bloku teoretických otázek – poznávačky živočichů a rostlin, a poslední z přednášek „Půda a zemědělství“ od Lucie Buchbauerové z PřF UK v Praze. S plnými břichy zdejšího čaje a srdci dojmů z druhého místa staršího a šestého místa mladšího týmu opouštíme malebnou krajinu a těšíme se na další rok.

Petr Semrád za mladší tým „Mláďata“ Gymnázia Chotěboř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)