Odborníci z Masarykovy univerzity přednášeli na Gymnáziu Chotěboř

V pátek 10. 3. 2023 nás na našem gymnáziu, v rámci aktivit ke Dni Země, navštívili odborníci z Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. a Mgr. Adam Říčka, Ph.D. Jednalo se o přednášku zaměřenou na hydrogeologii a vliv těžby na životní prostředí.

Představili nám důležitost podzemní vody, vysvětlili celkový koloběh vody v přírodě a také zdůraznili, že právě člověk výrazně ovlivňuje množství podzemní vody, které se kvůli zástavbě neustále snižuje. Na několika konkrétních příkladech z praxe nám vysvětlili, jak se těžba může negativně podepsat na vodním režimu krajiny, ale také, jak lze využívat bohatství naší Země bez negativních vlivů na životní prostředí. Všichni bychom si měli kvalitní pitné vody vážit, protože na světě mnoho lidí trpí nedostatkem vody, nebo dokonce umírají. Celá přednáška, která byla pro zájemce ze všech tříd, byla zakončena prostorem na dotazy.

Tímto bych chtěla za sebe, ale i za ostatní studenty, velice poděkovat za takovou příležitost. Věříme, že jsem se s odborníky z MU v Brně nesetkali naposledy, ale naopak se nám podařilo navázat spolupráci do dalších let.

Natálie Krédlová, sexta Gymnázia Chotěboř

Jak se studentům líbila přednáška s hydrogeology, tak byli vysokoškolští učitelé nadšeni z našich studentů. Byli překvapeni jejich slušným chování, pozorností, kterou věnovali jejich informacím a zejména zájmu o geologii. Domluvili jsme se na možnosti dalších kontaktů s MU Brno. Děkuji studentům za skvělý dojem, který si z Chotěboře odborníci odvezli do Brna.

Mgr. Eva Jirsová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)