Organizace výuky od 11. 1. do 22. 1. 2021 a pololetní klasifikace

Uzavření školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

            Usnesením vlády č. 11 ze dne 7. 1. 2021 o přijetí krizových opatření je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021. Výuka na naší škole bude nadále organizována podle pravidel stanovených pro distanční výuku.

 

Pololetní klasifikace:

22. 1. 2021      uzavření klasifikace za 1. pololetí

25. 1. 2021      čtvrtletní pedagogická rada (bude probíhat distančním způsobem)

 

Vydání výpisu vysvědčení a vysvědčení (žáci tříd 4. A a oktáva)

            Vzhledem k tomu, že omezení osobní přítomnosti žáků ve škole může trvat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), bude žákům předán výpis vysvědčení (vysvědčení) nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání (viz Opatření MŠMT č. j.: MSMT-46545/2020-1).

            V případě, že 28. ledna 2021 bude žákům zakázána osobní přítomnost ve škole, zpřístupníme jim a jejich zákonným zástupcům během tohoto dne obsah vysvědčení prostřednictvím Bakalářů.

 

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

            K hodnocení žáků středních škol na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 vydalo MŠMT ČR „Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021“, které se do praxe naší školy promítne následujícím způsobem:

            Ředitel školy nařídil dodržovat „Klasifikační řád Gymnázia Chotěboř“ i při distanční výuce, žáci budou za 1. pololetí hodnoceni klasifikací (známkami).

            S ohledem na nestandardní průběh 1. pololetí mohou vyučující při klasifikaci přihlédnout k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v tomto období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

  • Účast žáka na distanční výuce
  • Aktivita žáka při distanční výuce
  • Osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli a žáky
  • Řešení problémů spojených s distanční výukou (tvořivost, adaptibilita, …)
  • Schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách distanční výuky
  • Osvojení nových digitálních kompetencí souvisejících s distanční výukou
  • Spolupráce se spolužáky v době distanční výuky
  • Plnění zadaných úkolů (včasnost, správnost, kvalita, …)
  • Osobní portfolio (v listinné či digitální podobě)

            V případě, kdy z objektivních a závažných důvodů nemá vyučující dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona a Klasifikačního řádu Gymnázia Chotěboř, stanoví se náhradní termín pro hodnocení do 2 měsíců po skončení prvního pololetí.

            Mgr. Vladislav Smejkal
            ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)