Organizace výuky v době uzavření školy od 14. 10. 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a mimořádných opatření příslušných ministerstev shrnuji, jak bude organizována výuka od středy 14. 10. 2020.

Výuka bude probíhat distančním způsobem podle platného rozvrhu a aktuálního suplování.

Učitelé budou s žáky komunikovat, zadávat úkoly a zasílat studijní materiály prioritně prostřednictvím dvou komunikačních elektronických kanálů:

  • software Bakaláři, aplikace Komens 
  • software Office 365, aplikace Teams

Každou hodinu učitelé zapíší do třídní knihy. Učitelé mají povinnost získat od žáků zpětnou vazbu (žáci budou zasílat vypracování testů, písemných prací, seminárních prací apod.), mají povinnost žáky hodnotit a hodnocení zapisovat do průběžné klasifikace.

Stravování ve Školní jídelně, Chotěboř, Smetanova 603

  • Na období od 14. 10. do 30. 10. 2020 mají všichni žáci odhlášený oběd ve školní jídelně.
  • Podle aktuálně platného výkladu MŠMT ČR mají žáci i v době distanční výuky nárok na dotované školní stravování.
  • Pokud se žák bude v době distanční výuky stravovat ve školní jídelně, musí si přihlásit oběd a z organizačních důvodů bude oběd vydán do jídlonosičů v době od 10.30 do 14.00 hod.
  • V době podzimních prázdnin a volna vyhlášeného ministrem školství (26., 27., 29. a 30. 10. 2020) nemají žáci nárok na dotované školní stravování.

     Děkuji za pochopení organizačních opatření, žádám rodiče o podporu spolupráce se školou, žákům připomínám jejich povinnost průběžně studovat a plnit úkoly, i když výuka bude probíhat jinou formou.

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)