Organizace výuky v době uzavření školy od 4. 1. 2021

Usnesením vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021. V souvislosti s tímto usnesením vlády sděluji, jak bude organizována výuka od pondělí 4. 1. 2021.

Distanční výuka

Pro všechny žáky bude výuka organizována distančním způsobem podle pravidel zavedených v říjnu 2020.

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu a aktuálního suplování.

Učitelé budou žákům zadávat úkoly a zasílat studijní materiály prostřednictvím dvou komunikačních elektronických kanálů:

 • software Office 365, aplikace Teams

 • software Bakaláři, aplikace Komens

  Každou hodinu učitelé zapíší do třídní knihy. Učitelé mají povinnost získat od žáků zpětnou vazbu (žáci budou zasílat vypracování testů, písemných prací, seminárních prací apod.), mají povinnost žáky hodnotit a hodnocení zapisovat do průběžné klasifikace.

  Stravování ve Školní jídelně, Chotěboř, Smetanova 603

 • Na období od 4. 1. do 10. 1. 2021 mají všichni žáci odhlášený oběd ve školní jídelně.

 • Podle aktuálně platného výkladu MŠMT ČR mají žáci i v době distanční výuky nárok na dotované školní stravování.

 • Pokud se žák bude v době distanční výuky stravovat ve školní jídelně, musí si přihlásit oběd a z organizačních důvodů bude oběd vydán do jídlonosičů v době od 11.15 do 14.00 hod.

  Otevření šaten

 • Zejména pro žáky maturitních tříd 4. A a oktáva budou v pondělí a v úterý 4. a 5. 1. 2021 otevřené šatny (přístup do šatny bude umožněn pomocí „karty“), aby si mohli ze skříněk odnést potřebné studijní materiály.

 • Přístup do budovy školy nebude umožněn.

       Děkuji za pochopení organizačních opatření, žádám rodiče o podporu spolupráce se školou, žákům připomínám jejich povinnost průběžně studovat a plnit úkoly, i když výuka bude nadále probíhat jinou formou.

  Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)