PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET GYMNÁZIA CHOTĚBOŘ

Co to vlastně je participativní rozpočet? Rozhodnete, jak naložit s částí rozpočtu našeho gymnázia na realizaci konkrétních projektů, které sami navrhnete.

Pro rok 2022 byla ředitelem školy na participativní rozpočet vyhrazena částka 10 000 Kč. 
Návrhy na projekty mohou podávat studenti Gymnázia Chotěboř.
Ředitel školy posoudí, zda je možnost uskutečnění podaných projektů reálná, a poté o nich budou studenti hlasovat. 
Projekt s největším počtem získaných hlasů bude potom v co možno nejkratší době realizován.

Jdete do toho?
Příklady, čeho se projekt může týkat
Pořízení zařízení (například terária) a jeho provoz, pořízení nábytku (třeba pod schody k bufetu), pořízení počítačového programu (například Minecraft), nákup knih, předplatné odborného časopisu nebo přístupu do odborné databáze, pozvání divadelního nebo hudebního souboru, podpora dobročinné akce nebo organizace, exkurze... 
Vaší fantazii se kladou jen minimální meze – váš projekt ale například nesmí porušovat zákony a školní řád!

Jak a do kdy projekt podat
Projekt musí obsahovat název, přesný popis toho, čeho se týká, zdůvodnění, proč si myslíte, že je váš projekt pro školu přínosný, předběžný rozpočet, který nesmí se všemi náklady přesáhnout 10 000 Kč (je nutno doložit ceníky, nabídkami firem nebo agentur a podobně), a identifikací autorů – jméno, příjmení a třída. 
Projekt se jako PowerPointová prezentace zasílá na adresu smejkal@gch.cz do 30. 4. 2022
Na provedení prezentace si dejte záležet, právě ta bude při splnění všech podmínek předložena k hlasování.

A co bude dál?
Ředitel školy vyhodnotí, které projekty splňují všechny náležitosti, jejich realizaci projedná ve vedení školy a následně zveřejní projekty vhodné k realizaci. O nich bude v době od 1. 6. do 30. 6. 2022 hlasováno v Teams. Každý, kdo bude v době hlasování studentem gymnázia (bude mít učet v Teams), bude mít jeden hlas, který může v hlasování použít.

Od 1. 9. 2022 začne realizace vítězného projektu. 
(Pokud se na prvním místě umístí více projektů se stejným počtem bodů, rozhoduje o tom, který projekt bude realizován, ředitel školy.) 
Autor/autoři projektu budou vyzváni ke spolupráci na realizaci.

Projekt může být kdykoliv zastaven v případě, že se výrazně změní podmínky, například financování škol, legislativa a podobně.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)