Pomáhám, protože chci!

Letošní říjen byl svědkem již jedenáctého ročníku oblíbené a skrz na skrz prospěšné akce nesoucí název “72 hodin pro přírodu”.

V rámci ní se po celé naší zemi v průběhu přesně tří dnů vynoří nespočet lokálních iniciativ a dobrovolnických uskupení, které si kladou za cíl nějakým způsobem pomoci přírodě. Dlouhodobým mottem projektu je fráze “Pomáhám, protože chci”, a “72 hodin” lze tedy považovat za akci na míru šitou Gymnáziu Chotěboř. To se může pyšnit nejen prestižním titulem Ekoškola, nýbrž také svým spolkem Ekoklub s širokou škálou činností orientovaných právě na pomoc přírodě, životnímu prostředí a obecnému blahu naší krajiny a planety jako takové. Každoroční spoluúčast chotěbořského gymnázia na celorepublikovém projektu “72 hodin” je proto dávno zavedeným a již pevně zakořeněným zvykem.

Tentokrát jsme se sešli v sobotu 15. října. Co před mnoha podzimy začalo (dosti plodným) sběrem odpadků (dosti nedbale) poházených po okolí města, se v průběhu let stihlo rozrůst o další říjnové aktivity, jako kupříkladu sázení stromků a údržba zahrady u budovy školy. I letošní ročník byl zase o něco zajímavější. Větší část studentů vyrazila opět na sběr odpadků do okolí města.   

Ale jedna sekce účastníků akce ve spolupráci s místní odnoží neziskové organizace Český svaz ochránců přírody se vydala k lokalitě Tůně u Chotěboře. Tímto směrem jsme pro jednou nezamířili pouze za účelem uklidit přírodu a vysbírat z ní vše, co do ní nepatří. S sebou jsme kromě pytlů na odpadky a pracovních rukavic nesli i těžké dřevěné klády z nedalekého lesa, jež se nám v průběhu dne pomalu podařilo přetvořit v pevné dřevěné chodníčky. Jelikož ty staré (také vyrobené studenty GCH, ale již téměř před deseti lety), umožňující návštěvníkům pohyb mezi tůňkami, byly už značně ztrouchnivělé, jednalo se též o velmi užitečný a neméně potřebný úkol. Mimo to nás znovu mile překvapilo, že množství odpadu, které v přírodě nacházíme, se rok od roku viditelně snižuje. Po práci nás pak čekala odměna v podobě tradiční svačiny a příjemné konverzace, tou největší odměnou však byl vřelý pocit, s nímž jsme odcházeli domů. Odměnou bylo vědomí toho, co se opět po roce odehrálo. Strávili jsme půl dne ve společnosti těch, kteří pomáhají, protože chtějí.

Poděkování patří nejen všem dobrovolníkům z řad Ekoklubu GCH, ČSOP Chotěboř, ale i dalším příznivcům z řad bývalých i současných studentů a učitelů chotěbořského gymnázia. Město Chotěboř věnovalo část dřeva na opravu chodníčků, ale v podobě stojících stromů, které jsem si museli sami pokácet…

Alice Janáčková, bývalá studentka GCH a stálý příznivec Ekoklubu

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)