Přednáškový cyklus „Zmizelí Romové a Romové dnes“ opět na Gymnáziu Chotěboř

Dne 15.11. 2023 v odpoledních hodinách proběhla na našem gymnáziu přednáška s názvem „Zmizelí Romové a Romové dnes“ o dějinách Romů a romském holocaustu.

Pořadateli akce byli Mgr. Pavel Voves z Živé paměti o.p.s. a lektor Mgr. Michal Schuster ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně.

V první části jsme si vyslechli multimediální přednášku Dějiny Romů v Evropě, ve které byl důraz kladen na dějiny 20. století, zmíněny byly i kultura a tradice Romů. Během přednášky jsme byli také seznámeni s dobovými historickými prameny (vyhlášky, fotografie a mapy).  

V druhé části odpoledne jsme měli možnost vyslechnout projekci osobního příběhu pamětnice romského holocaustu. Skutečný příběhu romské rodiny na Moravě tematizuje různé formy vyloučení Romů ze společnosti v průběhu století (zákaz usazování romského obyvatelstva v obcích, omezování volného pohybu a další) a vyústění tohoto vyloučení v genocidě českých a moravských Romů během 2. světové války. Velmi zajímavý pohled nám nabídl videorozhovor s vnukem této pamětnice. 

V závěru byl dán prostor pro dotazy a diskusi. Většina otázek byla věnována současným problémům soužití s romskou minoritou.

Závěrem bych chtěl oběma pánům za všechny účastníky poděkovat, neboť nám pomohli ujasnit si díky projektu některé myšlenky a názory týkající se Romů. Rozhodně to byly zajímavě a příjemně strávené dvě vyučovací hodiny.

Tomáš Málek, oktáva

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)