Příběhy našich pamětníků, projekt ve spolupráci s organizací Post Bellum

Pět studentů z třídy kvarta se rozhodlo, že se zúčastní projektu Příběhy našich pamětníků ve spolupráci s organizací Post Bellum. Tento tým bude objevovat příběh pamětníka a postupně ho zpracovávat.

V rámci projektu jsme si vybrali pamětnici paní Marii Jančovou, protože rodina jejího manžela byla nespravedlivě pronásledována v období kolektivizace i po něm. Moc se těšíme na setkávání s paní Jančovou a děkujeme jí, že byla ochotná se s námi do projektu pustit.

Proč se chceme zapojit do tohoto projektu? Chceme se ho zúčastnit, protože nás historie zajímá a rádi bychom se z ní poučili. Členy našeho týmu jsou: Daniel Korynta, Jan Formánek, Josefína Lukesová, Pavlína Součková a Pavla Špitálníková. Tým vede Mgr. Ivona Pavlíčková.

Ve středu 21. září jsme se poprvé setkali s koordinátorkou, paní Mgr. Annou Kadlecovou, která má náš tým za organizaci Post Bellum na starosti. Vysvětlila nám, co nás všechno čeká. Absolvujeme několik workshopů, např. na vedení rozhovoru s pamětníkem, na zpracovávání videí a tvorbu animace apod., a odbornou exkurzi. Výstupem z projektu bude video se vzpomínkami doplněné animací, nahrávka z rozhovorů s pamětníkem, životopis pamětníka, jeho fotografie. Práce na projektu bude zakončena slavnostní celodenní konferencí.

Cílem projektu je, aby příběhy našich pamětníků neupadly do zapomnění. Pokud z historie něco zapomeneme, je to první krok k tomu, aby se to stalo znovu.

Za tým projektu Příběhy našich pamětníků Pavla Špitálníková, kvarta

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)