PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE DO UNTERWASSERREICH V RAKOUSKU

O státním svátku 28. 9. 2021 se šestičlenná skupina studentů v čele s paní profesorkou Mgr. Jirsovou vydala na přírodovědnou exkurzi do rakouského městečka Schrems, konkrétně do vzdělávacího centra UnterWasserReich. To se nachází u vstupu do přírodního parku Schremser Hochmoor, kde je k vidění krásná rašeliništní krajina, která svými 119 hektary představuje největší vrchoviště Dolního Rakouska. Celou akci organizovalo vzdělávací centrum Chaloupky a byla určena v první řadě pro účastníky ekologické olympiády. Den před námi se na stejnou exkurzi vypravily dva týmy úspěšných řešitelů soutěže Zlatý list, tedy 12 studentů sekundy až kvinty s paní profesorkou Žákovou.

Po příjezdu do městečka čekala na studenty cesta stezkou historie rašeliniště a výstup na vyhlídkovou plošinu Nebeský žebřík, vysokou 20 metrů. Plošina poskytuje výhledy na místní rozmanitou krajinu, především pak stará vytěžená rašeliniště. Po této příjemné procházce se studenti přesunuli do již zmíněného vzdělávacího centra. Měli možnost se zúčastnit komentovaného krmení vydry Ašky, tříleté vydry pocházející z České republiky. Díky expozicím a výkladu průvodkyně nahlédnout do životního prostoru mokřadů, místního druhového bohatství podvodního světa či si pod mikroskopem prohlédnout zajímavé rostlinné a živočišné vzorky. Kromě tohoto se účastníci mohli projet po lanových prámech, které se nacházely na kraji jezírka přilehlého ke vzdělávacímu centru. Ani my jsme si tuto atrakci nenechali ujít a po prámech se po menších skupinkách projeli všichni, včetně paní profesorky. Exkurzi jsme všichni hodnotili velmi kladně a těšíme se, až s Ekoklubem znovu někam vyrazíme.

Sabina Truschanová, 4. A Gymnázium Chotěboř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)