Provoz školy od pondělí 7. prosince 2020

MŠMT ČR rozhodlo o změně epidemiologické situace ve školství od 7. 12. 2020 (stupeň 4 v Opatření PES se mění na stupeň 3), v reakci na tuto změnu přijímáme následující opatření.
  1. Od pondělí 7. 122020 je povolena osobní přítomnost žáků středních škol (třídy: 1.A, kvinta, 2.A, sexta, 3.A, septima) v režimu rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech – 1 týden prezenční výuka ve škole, 1 týden distanční výuka doma). V týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden) se budou prezenčním způsobem učit žáci 1.A, kvinty a 2.A, na distanční výuce doma zůstávají třídy sexta, 3.A a septima, pro ně bude prezenční výuka v týdnu od 14. 12. 2020 (lichý týden), naopak žáci tříd 1.A, kvinta a 2.A se budou vzdělávat distančně.
  2. Připomínám, že pro žáky nižšího gymnázia pokračuje rotační prezenční výuka. V týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden) bude prezenční výuka pro žáky tříd tercie a kvarta, žáci tříd prima a sekunda se budou vzdělávat distančně.
  3. Od 7. 12. 2020 ruším homogenitu tříd u maturantů. Při stupni 3 (viz Opatření PES pro oblast školství) je homogenita tříd pouze doporučena (ve stupni 4 byla nařízena), z tohoto důvodu bude možné u tříd 4.A a oktáva vyučovat skupiny tvořené žáky obou tříd.

Organizační opatření týkající se prezenční výuky:

  1. Školní jídelna Chotěboř zůstane minimálně do středy 9. 12. 2020 uzavřena. Obědy mají všichni žáci školy odhlášeny.
  2. Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, změny budou uvedeny v suplování.
  3. Pohyb žáků uvnitř školy bude omezen, k výuce nebudou využívány odborné učebny. Výuka každé třídy bude probíhat v jedné učebně a v jedné učebně určené na dělení třídy.
  4. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W). 

V Chotěboři 1. 12. 2020, Mgr., Bc. Vladislav Smejkal

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)