Provoz školy od středy 25. listopadu 2020 a od pondělí 30. listopadu 2020

V reakci na nově zavedený systém Opatření PES pro oblast školství a rozhodnutí vyhlášených MŠMT ČR přijatých v souvislosti se změnou epidemiologické situace (stupeň 4 v Opatření PES) informuji o postupném návratu žáků do školy.
 1. Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka studentů tříd 4. A a oktáva.
 2. Od pondělí 30. 112020 je povolena osobní přítomnost žáků nižšího stupně víceletého gymnázia (třídy: prima, sekunda, tercie, kvarta) v režimu rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech – 1 týden prezenční výuka ve škole, 1 týden distanční výuka doma). V týdnu od 30. 11. 2020 (lichý týden) se budou prezenčním způsobem učit žáci primy a sekundy, tercie a kvarta zůstává na distanční výuce doma. V týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden) bude prezenční výuka pro žáky tříd tercie a kvarta, žáci tříd prima a sekunda se budou vzdělávat distančně.
 3. Ostatní třídy nadále zůstávají v distanční výuce. Situace se může změnit při změně epidemiologické situace (viz Opatření PES pro oblast školství). Návrat žáků vyššího gymnázia je plánován v rotačním režimu až ve chvíli, kdy bude platit stupeň 3 Opatření PES pro školství.
  V důsledku přijatých organizačních změn ve výuce, kdy prezenčně budou ve škole 4 třídy (některé v rotačním režimu), a současně 6 tříd bude mít distanční výuku, může z organizačních důvodů dojít ke zhoršení kvality distanční výuky.

Organizační opatření týkající se prezenční výuky:

 1. Informace ze Školní jídelny Chotěboř:
  Studenti tříd 4. A a oktáva mají od 25. 11. 2020 přihlášené obědy. Pokud oběd nepožadují, odhlášení si musí provést sami.
  Žáci tříd prima, sekunda, tercie, kvarta mají přihlášené obědy od 30. 11. 2020, v týdnu, kdy nemají prezenční výuku, jim musí zákonní zástupci obědy odhlásit.
 2. Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, změny budou uvedeny v suplování.
 3. Výuka bude realizována v budově Jiráskova 637, zástupce ředitele v „suplování“ upraví přidělení učeben (třídy 4. A a oktáva – přízemí, třídy nižšího gymnázia – 1. poschodí). Pohyb žáků uvnitř školy bude omezen, k výuce nebudou využívány odborné učebny.
 4. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).
  Připomínám některá závazná nařízení:
 • Povinnost ochrany úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy se vztahuje na všechny žáky i zaměstnance školy.
 • Pravidelné větrání – délka alespoň 5 minut během přestávek a uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Je zrušena výuka tělesné výchovy.
 • Při stupni 4 (viz Opatření PES pro oblast školství) homogenita tříd.   

 

V Chotěboři 23. 11. 2020, Mgr., Bc. Vladislav Smejkal

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)