Revitalizace ulice Jiráskova

Revitalizace ulice Jiráskova

Koncem října se třída kvarta Gymnázia Chotěbořzúčastnila programu Revitalizace ulice Jiráskova. Program se uskutečnil v rámci výzkumu do diplomové práce Lubomíra Moláka s názvem „Zhodnocení využitelnosti ArcGIS Field Maps v terénní výuce zeměpisu“. Luboš je také autorem přiložených fotografií. 

3. vyučovací hodinu jsme se sešli s Lubošem, který nás obeznámil s postupem práce. Nejdříve nás rozřadili do skupin, ve kterých jsme si rozdělili tyto role: kartograf, zapisovatel, grafik, pozorovatel, GISař, velitel. Naším prvním úkolem bylo prohlédnout si ulici Jiráskova, najít změny před a po revitalizaci ulice a následně vypsat změny do tabulky. Z tabulky jsme potom čerpali při tvoření plakátů (které najdete na chodbě staré budovy Gymnázia Chotěboř).

Současně měl za úkol jeden člen z týmu (GISař) zapisovat změny do elektronické aplikace na mobilním telefonu. Díky přiloženým QR kódům si zájemci mohou prohlédnout elektronickou podobu naší práce.

QR kódy

Když jsme měli hotovou výrobu plakátů, následovala prezentace před třídou. Paní profesorka Jobová a Luboš nám naše výtvory zhodnotili a oznámkovali. Celý program zabral 3 vyučovací hodiny a moc jsme si ho užili. :D

Iva Ptáčníková, Nela Smetánková, Pavlína Součková, kvarta

Revitalizace ulice Jiráskova

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)