SEMINÁŘ ZLOČINY KOMUNISMU

Ve čtvrtek  25. 2. 2021 od 9:00 do 13:30 hod. se uskutečnil online seminář věnující se zločinům komunismu, který byl uspořádán Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, Mladými demokraty a Muzeem paměti XX. století. Tohoto online semináře se mohli účastnit jak studenti, tak i široká veřejnost. Z našeho gymnázia se účastnili žáci z řad třetích a čtvrtých ročníků společně s paní profesorkou Mgr. Ivonou Pavlíčkovou.    Po úvodním slovu senátorů Ing. Tomáše Czernina a Davida Smoljaka vystoupil s prvním tematickým okruhem PhDr. Jan Kalous, Ph.D. Ten se zabýval únorem 1948 a následnými polickými procesy v Československu. Na toto téma navázal PhDr. Petr Blažek, Ph.D., s detailním rozebráním protikomunistické studentské demonstrace z 25. 2. 1948. Jako jednu ze zajímavostí této demonstrace bychom chtěly vyzdvihnout skutečnost, že při této akci zazněl pouze jeden náhodný výstřel, který zasáhl jednoho ze studentů. Jako jediná oběť této demonstrace na rozdíl od svých kamarádů školu dostudoval, posléze byl však i on zatčen a odsouzen k pobytu ve vězení. Většina protestujících byli studenti, kteří nedostali příliš velké tresty, avšak byli vyhozeni ze škol. Poslední výklad si vzal na starost doc. Mgr. Jaroslav Šebek, mluvil o prvních letech normalizace v Československu. Přednášky výše zmíněných odborníků byly velice zajímavé a obohacující. Načerpaly jsme z nich mnoho nových poznatků z tématu, které nám již bylo do jisté míry známé.

Poté následovala diskuze, ve které se účastníci mohli zeptat přednášejících na cokoliv, co je zajímalo k probíraným tématům. Otázky se pokládaly buď prostřednictvím chatu, nebo se účastníci zapisovali do sdíleného dokumentu a  své dotazy říkali nahlas. Odborníci se snažili odpovědět, přičemž nám se nejvíce líbil projev pana Blažka, který velmi podrobně dokázal vysvětlit danou problematiku a interpretovat ji tak, aby ji všichni pochopili.

Na závěr nám byl promítnut dokumentární film The Soviet story (Příběh rudého zla). Tento film vypráví příběh sovětského režimu, popisuje, jakou roli hráli Sověti v nejhrůznějším nacistickém projektu – holocaustu, přičemž odhaluje zajímavé informace o spolupráci Sovětů s nacisty. Filmové záběry, fotografie a dokumenty jsou doplněny o rozhovory s historiky a o svědectví bývalých sovětských zpravodajů a disidentů. Dokument dle našeho názoru obsahoval silné a emočně náročné scény, při kterých jsme nemohly uvěřit tomu, že se o takovýchto zvěrstvech dříve nemluvilo a vše se svádělo jen na nacisty. Také znaky, které nacisti používali, jsou v dnešní době zakázané, oproti tomu sovětské se stále občas někde objeví, a přitom se tyto režimy v mnohém podobají.

Pro naši generaci je již nepředstavitelné, že zde byl režim, který ovládal obyvatele k svému prospěchu. Vzhledem k nynější koronavirové době můžeme nahlédnout do stavu, kdy lidé např. nesměli vycestovat z republiky bez určitých dokumentů. Není to srovnatelné, ale můžeme se do této situace lépe vžít. Rozličné zločiny se taktéž dějí v některých režimech dodnes. Zůstává nad tím rozum stát, ale je to bohužel skutečnost, která – doufejme – v budoucnu vymizí.       

Klára Jana Furchová a Sabina Truschanová 3. A

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)