Školní kolo dějepisné olympiády

V pátek 9. prosince 2022 odpoledne se uskutečnilo školní kolo 52. ročníku dějepisné olympiády. Zájem studentů byl poměrně velký, zúčastnilo se 36 řešitelů, 8 z nižšího gymnázia v první kategorii a 28 z vyššího gymnázia ve druhé kategorii. Do učebny číslo šest jsme museli přinést dalších osm stolů, aby se zajistilo, že každý středoškolák bude sedět buď sám, nebo se žákem z nižšího gymnázia, který má jiné zadání.

Tématem soutěže jsou letos moderní české dějiny. Název letošního ročníku zní Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992. Do soutěže jsou zařazeny otázky na interpretaci historických textů, obrázků a fotografií.

V I. kategorii zvítězil Matěj Nápravník z kvarty s 57 body ze šedesáti možných! Jedná se o úctyhodný výkon. Druhý se umístil Petr Semrád opět z kvarty s 55 body a třetí skončila Pavla Špitálníková také z kvarty s 50 body.

Ve II. kategorii vybojoval první místo Pavel Večeřílek z kvinty se 47 body, druhá skončila Vendula Pipková z 2. A se 44,5 bodu a třetí Ema Kovačková opět z kvinty se 42,5 bodu. I zde bylo možné dosáhnout maximálně 60 bodů. Kvintáni využili svoji nespornou výhodu, že se moderním dějinám věnovali v dějepise celé druhé pololetí loňského školního roku, a mají je tudíž v čerstvé paměti.

Ti, kteří se umístili na prvním a druhém místě, postupují do okresního kola, uskuteční se v lednu v Havlíčkově Brodě. Postupující čeká tvrdá práce, protože je třeba nastudovat nové materiály.

Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkuji za účast, vítězům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji jim hodně sil při studiu doporučené literatury a mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Ivona Pavlíčková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)