Školní kolo dějepisné olympiády

V pátek 1. prosince 2023 odpoledne se uskutečnilo školní kolo 53. ročníku dějepisné olympiády. Zájem studentů byl poměrně velký, zúčastnilo se 30 řešitelů, 12 z nižšího gymnázia v první kategorii a 18 z vyššího gymnázia ve druhé kategorii.

Tématem soutěže jsou letos starší české dějiny. Název letošního ročníku zní Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Do soutěže jsou zařazeny otázky na interpretaci historických textů, obrázků a fotografií.

V I. kategorii zvítězil Martin Dostál z tercie s 52 body ze šedesáti možných. Druhý se umístil Marek Juliš se 48 body a třetí skončila Elen Hrubá, oba z kvarty, také se 48 body. O umístění rozhodoval rozřazovací úkol, se kterým si lépe poradil Marek (10 bodů) než Elen (8 bodů).

Ve II. kategorii vybojoval první místo Michal Zrzavý ze 2. A s 54 body, druhý skončil Adam Slanař ze 3. A se 49 body a třetí Markéta Ehlerová ze 2. A a Pavel Večeřílek  ze sexty se 49 body. I zde bylo možné dosáhnout maximálně 60 bodů a i zde rozhodovaly soutěž body z rozřazovacího úkolu, Adam měl 6 bodů, Markéta a Pavel pět.

Ti, kteří se umístili na prvním a druhém místě, postupují do okresního kola, uskuteční se v lednu v Havlíčkově Brodě. Postupující čeká tvrdá práce, protože je třeba nastudovat nové materiály.

Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkuji za účast, vítězům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji jim hodně sil při studiu doporučené literatury a mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Ivona Pavlíčková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)