Školní kolo dějepisné olympiády tentokrát online

Dne 24. 11. 2020 v podvečerních hodinách se uskutečnilo školní kolo 50. ročníku dějepisné olympiády, tentokrát online. Zájem studentů byl opravdu velký, zúčastnilo se 50 řešitelů, 25 z nižšího gymnázia v první kategorii a 25 z vyššího gymnázia ve druhé kategorii. Těší mě zájem našich žáků o dějepis i v této složité době.

Název letošního ročníku je Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Kromě barokní kultury, náboženství, hospodářství a všedního dne se soutěž zabývá habsburskými panovníky v českých zemích v době předbělohorské, pobělohorské, Marií Terezií a Josefem II. Do soutěže jsou zařazeny otázky na interpretaci historických textů, obrázků a fotografií.

V I. kategorii zvítězil Marek Pavlíček z kvarty s 56,5 bodu, druhý se umístil Jiří Němec také z kvarty s 53,5 bodu a třetí skončila Eliška Málková, odkud jinud než z kvarty, s 52 body. Celkově bylo možné dosáhnout 60 bodů.

V II. kategorii vybojovala první místo Tereza Nesládková ze septimy s 54 body, druhá skončila těsně Nicole Sturgis ze sexty s 53,5 bodu a třetí Klára Jana Furchová ze 3. A s 53 body. V této kategorii je zastoupení tříd pestřejší. I zde bylo možné dosáhnout maximálně 60 bodů.

Všichni výše uvedení postupují do okresního kola, které se uskuteční v lednu. Postupující čeká tvrdá práce, protože je třeba nastudovat nové materiály.

Všem zúčastněným žákům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji jim hodně sil při studiu doporučené literatury a mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Ivona Pavlíčková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)