Školní kolo SOČ

V úterý 14. 3. 2023 proběhlo školní kolo SOČ. Byly prezentovány 2 práce. Lucie Netolická, studentka třídy 2. A, představila svoji práci Životopis Josefa Daniela, neobyčejného puškaře a Simona Málková (třída 3. A) práci Historie a vývoj vesnických sídel na příkladu zámku v Libici nad Doubravou. Vedoucím a odborným konzultantem obou prací je Mgr. Michal Kamp.

Odborná komise hodnotila obě práce jako velmi zdařilé a doporučila postup obou prací do okresního kola.

Prezentaci prací a průběh školního kola sledovalo několik studentů a spolužáků, kteří podporovali soutěžící. Oběma soutěžícím přejeme hodně úspěchů ve vyšších kolech SOČ, přejeme jim, aby zhodnotily svoje znalosti a dovednosti, které získaly při výzkumu, studiu pramenů, sestavování a prezentaci svých prací, nejenom v soutěži SOČ, ale i v průběhu dalšího studia.

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)