Slavnostní předávání mezinárodního titulu Ekoškola v Praze

Letošní školní rok byl na našem gymnáziu v mnohých ohledech nelehký. Nejen většina výuky probíhala v distanční formě, nýbrž i obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola, na které se všichni členové Ekotýmu v roce 2020 aktivně podíleli. Naše společná práce však přinesla kýžené ovoce a titul se nám podařilo úspěšně potřetí obhájit a získat jeho platnost na další tři roky.

Ve čtvrtek 17. června jsme se společně s paní profesorkou Mgr. Evou Jirsovou a dalšími členy Ekotýmu, Štěpánkou Pilařovou (oktáva) a Michalem Pavlasem (3.A), vydali do Prahy, a to konkrétně na Staroměstskou radnici. Slavnostní obřad předávání titulů se zde konal v Brožíkově sále. I když událost letos probíhala v komorní společnosti zástupců zúčastněných mateřských a základních škol, neubralo to na jejím slavnostním duchu. Hostovali zde za magistrát hlavního města Prahy Petr Holý, z Ministerstva životního prostředí Miroslav Novák, za program Ekoškola Simona Neprašová a za vzdělávací centrum TEREZA Petr Daniš. Vyslechli jsme si projevy předávajících a pozoruhodnou prezentaci, která se mimo jiné týkala i výsledků Kampaně obyčejného hrdinství (konané v květnu letošního roku). Po vlastním předání titulu náš program zdaleka nekončil. Navazovala na něj komentovaná prohlídka Staroměstské radnice, která byla završena výhledem z ochozu věže na překrásné město pražské. V odpoledních hodinách jsme po vlastní ose vyrazili na procházku historickým centrem, přes Karlův most až na Pražský hrad.

Celý výlet jsme si i přes panující horko náramně užili. Chtěli bychom poděkovat paní profesorce Mgr. Evě Jirsové za příjemně strávený den a stejným dílem i všem, kteří se na obhajobě titulu podíleli a bez kterých bychom do této cílové rovinky nikdy nedospěli!

Za Ekotým Gymnázia Chotěboř

Daniela Kutílková (studentka ze třídy 3.A)

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)