Společně jsme zachránili tisíce životů!

V sobotu 5. 6. 2021 jsme zachránili tisíce životů z koupaliště, těsně před jeho vypouštěním a čištěním! V bezděkovském koupališti se každé jaro vylíhnou pulečci obojživelníků a jiné vodní organismy, kteří čištění koupaliště zkrátka nepřežijí. Proto Bezděkovští s čištěním každoročně čekají až na začátek léta, aby se z bezbranných pulců vylíhli dospělci, kteří sami stačí nádrž opustit a tím uniknout jisté smrti. Letos to ovšem nebylo pouze pár opozdilých jedinců, ale byly to stovky až tisíce pulců, jelikož teplé dny přišly oproti jiným rokům velice pozdě. Naštěstí existují lidé, jako je Mgr. Martin Hobza ze Správy CHKO Železné hory, díky němuž se mohli pulci vylovit a převézt na bezpečné místo. Bez jeho přítomnosti by totiž byla manipulace s pulci podle zákona o ochraně přírody a krajiny nezákonná, protože zde byli i pulci zvláště chráněných druhů a s nimi zákon jakoukoli neodbornou manipulaci zakazuje. Proto jsme se my, studenti chotěbořského gymnázia a členové jeho Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, pod dohledem paní učitelky Mgr. Žákové a také děti z okolí Bezděkova a naši rodiče, sešli společně s Mgr. Hobzou a také se zástupkyní MAS Podhůří Železných hor Mgr. Jaromírou Velehrachovou, Ph.D. v sobotu dopoledne a začali jsme nebohé pulce zachraňovat. Celkem nás zde trávilo příjemné dopoledne dvacet dva nadšenců!

Kromě pulců skokana hnědého zde byli i pulci ropuchy obecné a rosničky zelené. Ale nebyli zde jenom pulci, ba právě naopak. Narazit na larvu či dospělého potápníka nebylo vůbec těžké. Totéž platilo i o znakoplavkách. Občas někdo našel jehlanku či dospělou ropuchu. Dokonce jsme našli i dva čolky obecné, splešťule blátivé, dospělého samce a samici i celou snůšku ještě nevylíhlých vajíček rosničky zelené.

Poté co jsme malé roztomilé pulce vylovili, dali jsme je do kýblů a sudů s vodou. Ještě před odvozem, ale i během výlovu nám pan Hobza ukázal a představil jednotlivé vylovené organismy a poradil nám, jak je v přírodě poznáme a zda se jedná o samečka či samičku. Celá událost nakonec skončila bezpečným převozem a znovu vypuštěním pulců do blízkých vodních ploch a tůní, které záměrně zůstanou nejmenovány, kvůli bezpečnosti převezených živočichů.

Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Johana Kramářová, sekunda

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)