Středoškolská odborná činnost opět v době koronaviru

Středoškolská odborná činnost je každoroční přehlídkou odborných prací studentů z celé republiky, kteří v široké škále oborů prezentují své mnohdy několikaleté úsilí.

Ani studenti našeho gymnázia nesmí v této prestižní soutěži chybět. A to i v letošním roce, kdy se forma přehlídky musela přizpůsobit epidemiologické situaci. Školní, okresní i krajské kolo probíhalo online, studenti museli odevzdat nejen svou práci, ale vytvořit také video s obhajobou a reagovat na otázky porotců v diskusním fóru. Vše bylo trochu jinak, ale práce a nasazení studentů bylo stejně nadstandardní jako v letech minulých.

V oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Michal Pavlas, Adam Smutný a Lenka Tlapáková z 3. A napsali krásnou práci s názvem Městské květnaté louky v Chotěboři a z prvního místa se budou připravovat na národní kolo, které proběhne opět online v červnu. V rámci své práce vytvořili nejen dva dotazníky, sedm článků do Chotěbořského ECHA, ale také informační tabule k devíti lokalitám ve městě, které zde budou během krátkého času umístěny. K těmto tabulím připravili také brožurku a dva typy pracovních listů pro mladší i starší děti. Výsledky jejich práce nás tedy budou ve městě provázet ještě mnoho let.

V oboru Geologie a geografie svou práci na téma Pekelská štola – možné riziko pro životní prostředí výborně obhájila Lenka Dejmalová s Nikolou Sekerovou ze septimy a získaly v krajském kole krásné druhé místo. Studentky více než rok pravidelně jezdili do Pekelské štoly u Stříbrných Hor a zde odebíraly vzorky vody, které potom analyzovaly. Cílem práce bylo zjistit, zda toto staré důlní dílo představuje reálné riziko pro své okolí. Celoroční výzkum nepotvrdil, že by důlní voda vytékající ze štoly byla toxická, i když ji bude třeba i nadále monitorovat.

V oboru Historie soutěžila Tereza Štindlová z 3. A se svojí prací Sametová revoluce a Občanské fórum v Chotěboři. V krajském kole vybojovala třetí místo. V práci se zabývala průběhem sametové revoluce v Chotěboři, vznikem a činností Občanského fóra. Prostudovala tiskoviny, které OF v Chotěboři vydávalo, zápisy z jeho schůzí. V neposlední řadě se také setkávala s pamětníky těchto významných událostí a zaznamenávala s nimi rozhovory. Pracovala i s chotěbořskou kronikou z daného období a s materiály v havlíčkobrodském archivu.

V oboru Historie napsala svoji práci i Dominika Trtíková ze septimy. Práce se jmenuje Obecní volby v Chotěboři v období první republiky a studentka s ní získala třetí místo v okresním kole. Dominika se zabývala politickými stranami, které v našem městě působily v dané době, jejich úspěšností v obecních volbách, pro srovnání i ve volbách parlamentních. Sledovala, kolik měly dané strany zástupců v obecním zastupitelstvu, v radě města, kolikrát v určeném období obsadily post starosty a místostarosty. Také doplnila, které strany působí i nyní v komunální politice. Studentka pracovala pečlivě s materiály havlíčkobrodského archivu i s chotěbořskou kronikou.

Postupujícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole a všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města. Ať vás vaše nadšení neopustí a i nadále se vám daří ve všem, do čeho se pustíte!

Mgr. Eva Jirsová a Mgr. Ivona Pavlíčková, vedoucí prací SOČ

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)