Úpravy maturitních zkoušek v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 15. 3. 2021 Opatření obecné povahy „Maturitní zkouška“ (č. j.: MSMT-3267/2021-3).

Tento dokument shrnuje změny, které se týkají maturitních zkoušek konaných v roce 2021, ke kterým ministerstvo přistoupilo v reakci na vyhlášení nouzového stavu v říjnu 2020 a distanční výuku. Jedná se o následující změny a opatření přijatá ředitelem školy:

 

 1. Didaktické testy
 • Nový termín didaktických testů: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v pondělí 24. 5. 2021, úterý 25. 5. 2021 a ve středu 26. 5. 2021.
 • Navýšení času na vypracování didaktických testů: Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura bude trvat 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut (čas na vypracování didaktické testu ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující se nemění).
 • Mimořádný termín pro konání didaktických testů (žáci, kteří měli konat didaktické testy v řádném termínu a do 3 pracovních dní svoji neúčast omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény spojené s tímto nařízením) stanovilo MŠMT na 7. – 9. 7. 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.
 • Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zpřístupní výsledky didaktických testů 7. 6. 2021 (19. 7. 2021 v případě testů konaných v mimořádném termínu)
 • Jednotné zkušební schéma: viz 009-mz-posunute-zkusebni-schema-jaro-2021.pdf (edu.cz)
   
 1. Profilová část maturitní zkoušky
 • Zrušení písemných prací: Písemné práce z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nejsou v roce 2021 zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.
 • Zrušení části ústních zkoušek: Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části.
 • Termín maturitních zkoušek: Profilovou část maturitních zkoušek budou žáci na Gymnáziu Chotěboř konat od 7. do 9. 6. 2021. Zástupce ředitel zpracuje nejpozději do 20. 5. 2021 harmonogram profilové části maturitních zkoušek.
   
 1. Dobrovolná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
 • Žák se může rozhodnout, že ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části, vykoná.
 • Může se rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě.
 • Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
 • Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1 – 4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy.
 • Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní.
 • Žákovský seznam literárních děl je možné překládat až do 30. dubna 2021.
   
 1. Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka
 • Žák podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky výsledkem standardizované zkoušky nově nejpozději do 30. dubna 2021 (původní termín byl do 31. března 2021).
 • Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na přihlášce k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020, ne kolik jich dobrovolně či povinně absolvuje (na přihlášce musí být 4 profilové zkoušky).
 • Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.
 • Nadále platí pravidlo, že žák může nahradit pouze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitních zkoušek.
   
 1. Ukončení klasifikace a přípravný maturitní týden
 • Ukončení klasifikace z nematuritních předmětů: 31. 3. 2021.
 • Ukončení klasifikace z maturitních předmětů: 17. 5. 2021.
 • Pedagogická rada pro třídu 4. A a oktáva – maturitní předměty: 18. 5. 2021, 7.30
 • Vydání vysvědčení, seznámení s organizací maturitních zkoušek a legislativou: 20. 5. 2021.
 • Přípravný maturitní týden:
              1 den před společnou částí maturitních zkoušek: 21. 5. 2021
              4 dny před profilovou částí maturitních zkoušek: 27. 5. – 1. 6. 2021
 • Konzultace (nepovinné), samostudium: 2. – 4. 6. 2021.
   
 1. Předávání maturitních vysvědčení
 •  Pátek 11. 6. 2021, sál KD Junior nebo sál ZUŠ (9.00 třída 4.A, 10.00 třída oktáva)                                                   

V Chotěboři 19. 3. 2021                    Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)