Úspěch v uměleckém přednesu

Čtyři naši středoškolští studenti se poslední týdny intenzivně věnovali recitaci. Ve čtvrtek 21. března vyrazili již podruhé na Pelhřimovský Poetikon, krajskou přehlídku uměleckého přednesu.
Úspěch v uměleckém přednesu

Čekal je inspirativní den plný textů básnických i prozaických, hloubavých i hravých. Obohacující byl nejen samotný přednes, ale také jeho následný a podrobný rozbor zkušenými porotci. 

V I. kategorii nás zastupovala Petra Brožková (2. A) s poezií Václava Hraběte, Katka Šimonová (2. A) s básní Jacquese Préverta a Alexandra Uherková (kvinta) s úryvkem z deníku Anne Frankové. Ve II. kategorii pro studenty starší 18 lez s textem Edgara Kereta porotu oslovil Milan Sliž (2. A), který byl dokonce doporučen na postup na prestižní celorepublikovou přehlídku Wolkerův Prostějov, která se bude konat v červnu.

Poetikon 2024 - Milan Sliž

Všem odvážným recitátorům děkujeme za jejich usilovnou práci s texty. Věříme, že Milana pobyt v Prostějově plný workshopů nabije dalším elánem pro umělecký přednes. A také doufáme, že příští rok na Poetikon vyrazíme znovu…

Mgr. Lucie Dostálková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)