Úspěšní držitelé Goethe Zertifikat B1

Stalo se již tradicí na naší škole, že studenti posledních ročníků skládají úspěšně mezinárodně uznávané zkoušky z anglického i německého jazyka.
Úspěšní držitelé Goethe Zertifikat B1

Gymnázium skládání těchto certifikátů podporuje i nepovinnými předměty, na které se studenti mohou hlásit. Ve výuce německého jazyka je „Zertifikat Deutsch“ vedený jako půlroční nepovinný předmět s dotací dvou hodin týdně. Během této doby studenti intenzívně procvičují všechny čtyři jazykové dovednosti (čtení a poslech s porozuměním, písemný a ústní projev) na standardizovaných testech.

V letošním školním roce úspěšně složili certifikát z německého jazyka tzv. "Goethe Zertifikat B1" studenti Aneta Bártová a Jan Pejřimovský z oktávy a Anna Trefná a Aurélie Káňová ze 4. A ve zkušebním centru na jazykové škole s právem státní zkoušky Brno. Tento certifikát má časově neomezenou platnost, lze ho využít v celé Evropě i mimo německy mluvící země při hledání brigády popř. zaměstnání, při přijímacím řízení na vysokou školu a v nejbližší době ho úspěšní držitelé uplatní u profilové (školní) části maturity. Díky tomuto certifikátu tuto zkoušku konat nemusí!

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen s němčinou!

Za komisi německého jazyka Mgr. Tomáš Scholz

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)