Volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř

V letošním roce se konají volby do Školské rady na Gymnáziu Chotěboř, Jiráskova 637.

Zájemci o práci ve školské radě z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů odevzdají přihlášku nejpozději v pátek 6. 11. 2020 osobně nebo prostřednictvím svých dětí v kanceláři školy. Délka volebního období je 3 roky.

Písemná přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, popř. titul uchazeče, rok narození, bydliště, číslo telefonu a vlastnoruční podpis.

Volby zástupců do školské rady proběhnou ve čtvrtek 19. 11. 2020 v rámci SRPDŠ.

 

Mgr. Eva Podolková, předsedkyně volební komise

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)