Vyhlášení voleb do Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

Vážení rodiče, vážení zletilí studenti!

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia Chotěboř na 3. května 2024.

Ve volbách mohou hlasovat zletilí studenti a rodiče nezletilých studentů, kteří společně volí 2 zástupce do rady na funkční období následujících 3 let. Vlastní volby proběhnou online formou prostřednictvím hlasovacího formuláře, o jehož zpřístupnění budete včas informováni.

V tuto chvíli mají zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti možnost navrhovat své kandidáty. K návrhu prosím použijte výhradně formulář, který je k dispozici u ředitele školy (na žádost Vám bude poskytnut a papírové nebo elektronické podobě). Návrhy podávejte řediteli školy v papírové, nebo elektronické podobě nejpozději do 18. dubna 2024.

S pozdravem
Mgr. Bc. Vladislav Smejkal – ředitel školy

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)