Vynikající výsledek Veroniky Jelínkové při zkoušce Goethe Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka, která dokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Vynikající výsledek Veroniky Jelínkové při zkoušce Goethe Zertifikat B2

 

Úspěšným absolvováním této zkoušky prokazuje držitel tohoto certifikátu, že dokáže  porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy i odborným diskusím v oblasti vlastní specializace;  dokážete se dorozumět natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by  nebo jeho/její partneři v rozhovoru museli vynakládat větší úsilí a umí se jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

Goethe Zertifikat B2 má časově neomezenou platnost, lze ho využít v celé Evropě i mimo německy mluvící země při hledání brigády, popř. zaměstnání, při přijímacím řízení na vysokou školu a na naší škole nahrazuje profilovou (školní) část maturitní zkoušky.

Tato zkouška se skládá ze čtyř modulů, které prokazují ovládnutí jednotlivých kompetencí – čtení, poslech, psaní a mluvení. Pro získání certifikátu je nutné dosáhnout 60 % ve všech modulech.

Veronika Jelínková (kvinta) složila dne 6.6. 2022 tuto zkoušku s vynikajícími výsledky ve všech modulech – čtení 97 %, poslech 87 %, psaní 97 % a mluvení 100 %.

Veronice blahopřejeme a přejeme hodně vůle a energie při přípravě na další stupeň – Goethe Zertifikat C1.

 

Za předmětovou komisi německého jazyka Mgr. Pavel Pokorný

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)