Informace o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou § 19a a v souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel Gymnázia Chotěboř, že pro školní rok 2021/2022 budou uznány pro nahrazení zkoušek z anglického jazyka v profilové části maturit zkoušky minimálně úrovně B2 a pro nahrazení zkoušky z německého jazyka v profilové části maturit zkoušky minimálně úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce doložené úředně ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek, stejně jako jejich platnost, je zveřejněn na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí maturanti Gymnázia Chotěboř odevzdat společně s žádostí nejpozději do 31. března 2022 řediteli školy. 

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Studentská firma
Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)