Biologie

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky z biologie 2023/24

EKOKLUB     EKOŠKOLA     SVĚTOVÁ ŠKOLA

GEOPARK


 

Biologická olympiáda 2023/24

STUDIJNÍ MATERIÁLY, harmonogram

 

Krajské kolo Ekologické olympiády 2022

Ve dnech 2. – 4. listopadu jsme se jako tříčlenný tým Gymnázia Chotšboř (Ema Kovačková, Jirka Němec a Karel Jelínek) zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády. Letošním tématem, které nás doprovázelo po celou dobu soutěže, byla druhová ochrana.

Vlastní soutěž probíhala v Ekocentru Chaloupky, ale příprava trvala již od září. V domácím úkolu jsme museli sepsat veškeré zvláště chráněné druhy v CHKO Železné hory a některé druhy rostlin i živočichů se pokusit v sychravém podzimním počasí i nafotit. To se nám podařilo splnit na plný počet bodů!

Na Chaloupkách jsme soutěžili tři dny a byly to opravdu nabité dny!  Úkolů vůbec nebylo málo. Potýkali jsme se například s poznáváním exotických druhů zvířat, druhů zvláště chráněných, nebo jsme se pokoušeli poznat organismy podle zvuků. Praktickým úkolem bylo mapování stop obratlovců. Hlavní část soutěže byla ale tzv. malá maturita, při které jsme si vylosovali jedno z patnácti předem zadaných témat týkajících se druhové ochrany a museli o něm právě patnáct minut mluvit před zkušební komisí. Po tomto náročném zápolení se nám nakonec podařilo vybojovat krásné druhé místo.

Za tým Gymnázia Chotěboř Ema Kovačková z kvinty

 

Studenti chotěbořského gymnázia bojovali v krajském kole Ekologické olympiády

Ve středu dne 10. 11. 2021 jsme se vydali na krajské kolo Ekologické olympiády ve složení Lenka Dejmalová (oktáva), Vendy Pekařová (sexta) a Jiří Němec (kvinta) a v doprovodu paní profesorky Mgr. Evy Jirsové. Olympiáda byla třídenní a konala se v chalupě Na Bělici poblíž obce Kaliště u Humpolce. Letošním tématem byla obnova krajiny.

Prvním úkolem bylo vytvoření modelu vylosovaného typu lesa především pomocí přírodnin, které jsme našli v terénu. My jsme modelovali měkký luh. Poté následovala série obávaných poznávaček, které se tentokrát týkaly stromů, semenáčků a rostlin typických pro odlesněné plochy, které dnes tak často vidíme kolem sebe. Večer jsme psali test a plnili druhý úkol, při kterém jsme se museli prokousat několika odbornými články a s jejich pomocí vypracovat odpovědi na záludné otázky.

Druhý den jsme „obdrželi“ zhruba čtvrt hektaru lesa a na této ploše jsme měli zmapovat aktuální stav porostu, určit vlastnosti stanoviště a na základě těchto informací navrhnout, jaké pěstební a výchovné zásahy bychom v tomto úseku během deseti let udělali. Pozemek jsme museli změřit, nakreslit jeho plánek a v něm vyznačit zásahy v porostu. Pracovali jsme až do odpoledních hodin a poté proběhla obhajoba tohoto úkolu před porotou a také malá maturita, u které jsme si vytáhli jedno z patnácti předem vypracovaných témat, o kterém jsme museli mluvit deset minut.

V pátek dopoledne se ještě konala přednáška a poté jsme se již dozvěděli výsledky. Obsadili jsme krásné třetí místo.                                                                     

Lenka Dejmalová

Chtěla bych velmi poděkovat studentům, kteří se připravovali na tuto velice náročnou soutěž více než dva měsíce a během dvou dnů pak svou námahu zúročili v náročné konkurenci dalších osmi týmů z celého kraje. K přípravě přistoupili velmi odpovědně a týmová práce přinesla své ovoce v podobě velkého úspěchu. Prakticky každoročně náš tým vystoupí v této prestižní soutěži na stupně vítězů.

Poděkování patří také naši konzultantům, kterými letos byli pan Ing. Josef Pilař, Mgr. Vlastimil Peřina a Mgr. Jan Trávníček, a to za jejich užitečné odborné rady.

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!                                  

Mgr. Eva Jirsová

Úspěchy mladých biologů v roce covidu

Podivný školní rok se blíží do cílové rovinky, a tak nastává čas bilancovat, jak se nám v něm podařilo splnit studijní úkoly a jak jsme byli úspěšní v porovnání s ostatními školami.

V biologii jsme rozhodně nezaháleli, veškeré učivo bylo probráno, seminární práce obhájeny, praktická cvičení splněna, s čistým štítem můžeme vyrazit na prázdniny!

Někteří studenti se opět pustili do náročné přípravy a vstoupili do bojů se svými vrstevníky v mnoha biologických a ekologických soutěžích. Průběžně jsme vás s jejich výsledky seznamovali a sledovali jejich postup do vyšších kol.

Ani zde se neztratili, právě naopak. Jirka Němec z kvarty v krajském kole Geologické olympiády obsadil skvělé třetí místo a společně s Matějem Kocourkem a Petrem Prokšem zvítězili v regionálním kole (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj) soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích a v září budou hájit naše barvy v kole národním. Jejich starší spolužáci – Lenka Dejmalová, Vendy Pekařová a Lukáš Křivský – v tomto kole ztratili pouhý jeden bod a ten je připravil o vítězství a postup. V Biologické olympiádě se v krajském kole prosadila Johanka Kramářová ze sekundy a skončila na krásném třetím místě.

Velkým úspěchem skončilo národní klání ve Středoškolské odborné soutěži pro trio Michal Pavlas, Lenka Tlapáková a Adam Smutný, které zde vybojovalo se svou prací „Městské květnaté louky v Chotěboři“ krásné sedmé místo, a navíc získali Cenu předsedy Zemědělské společnosti při ČZU v Praze za řešení aktuálního problému. Práce Lenky Dejmalové a Nikoly Sekerové na téma „Pekelská štola - možné riziko pro ŽP“ skončila v krajském kole na pěkném, ale nepostupovém druhém místě.

Ani naši benjamínci nechtěli zůstat pozadu na oblíbené soutěži Zlatý list, jejíž krajské kolo proběhlo v příjemném prostředí jihlavské zoologické zahrady. Starší tým vybojoval výborné druhé místo, mladší byli třetí. Obě družstva získala zajímavou exkurzi do přírodního parku UnterWasserReich v Dolním Rakousku, kam se společně s ostatními úspěšnými soutěžícími podíváme v září.

Všem studentům, kteří se snaží získávat nové znalosti nad rámec svých povinností a připravují se na nejrůznější soutěže moc děkujeme.  Blahopřání patří těm nejúspěšnějším, kteří skvěle reprezentují nejen naši školu, ale také město, nebo i Kraj Vysočinu. Ať se vám daří i v roce následujícím. Hezké prázniny!

Mgr. Eva Jirsová a Mgr. Irena Žáková – učitelky biologie

2020/21 Biologická olympiáda

TÉMATA 54. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Těžký život ve vodě
kategorie A, B - Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram

Pokyny pro kategorie A a B   -   C a D

 

FOTOSOUTĚŽ ke Dni Země 2021

Téma: "ROZMARY POČASÍ"   -   fotografujte, další informace budou zveřejňovány průběžně

FOTOSOUTĚŽ ke Dni Země 2020

Téma: "NENÍ PŮDA JAKO PŮDA" 

 

Úspěchy studentů v biologických a ekologických soutěžích ve školním roce 2019/2020
(několik připravovaných soutěží se neuskutečnilo z důvodu karantény)


Středoškolská odborná činnost

„Fyzikální a chemické vlastnosti vod a mineralogie sekundárních nerostů v lomu Pohled“ – septima – Eliška Ondráčková, Matěj Moravec – 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo, 5. místo v národním kole; udělení zvláštní ceny – účast v soutěži České hlavičky – SANITAS! „Život a zdraví člověka“ cena VZP ČR

„Včelařův rok“ – 3. A – Martin Antl – 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo, 12. místo v národním kole


Biologická olympiáda

Kategorie A –ve školním kole 40 řešitelů; oktáva – Tereza Stehnová – 2. místo krajské kolo; oktáva – Lukáš Bourdeas – 3. místo krajské kolo

Kategorie B – ve školním kole 29 řešitelů; sexta – Lenka Dejmalová – 6. místo krajské kolo

Kategorie C – ve školním kole 11 řešitelů; tercie – Jiří Němec – 6. místo krajské kolo

Kategorie D – ve školním kole 15 řešitelů; sekunda – Andrea Landsmanová – 3. místo krajské kolo; sekunda – Adam Souček – 5. místo krajské kolo


Ekologická olympiáda

Štěpánka Pilařová (septima), Lenka Dejmalová (sexta), Tereza Stehnová (oktáva) – 2. místo krajské kolo


Geologická olympiáda

21 účastníků krajského kola – kvarta – Karel Jelínek – 3. místo krajské kolo; oktáva – Simona Jakešová (oktáva) – 5. místo krajské kolo


Mladý zahrádkář

Septima – Lucie Urbanová – 1. místo okresní kolo, postup do celostátního finále – odloženo


Poznej a chraň přírodu Vysočiny!

Půlroční projekt, studenti kvarty – 1. místo krajské kolo


2019/20 Biologická olympiáda

TÉMATA 54. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Těžký život ve vodě
kategorie A, B - Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!


STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram

Pokyny kategorie A,B          Pokyny kategorie C,DÚSPĚCHY STUDENTŮ Z BIOLOGIE A EKOLOGIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019


1. SOČ 2019

„Zásobení středoškolské populace jodem“ – Daniel Špitálník – 1.místo okres, 2. místo kraj

2. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Kat. A – oktáva -  ve školním kole 41 ; Anna Boháčová – 2.místo kraj, účast v národním kole; Tereza Stehnová – 7.místo kraj  

Kat. B – ve školním kole 23 ; Jiří Frühbauer - 7.místo kraj, Lenka Dejmalová – účast v krajském kole

Kat. C –  ve školním kole 5;  – Kateřina Stehnová - 1.místo okres, 2.místo kraj- úspěšný řešitel; Barbora Střípková – 5.míst okres

Kat. D  – ve školním kole 6;  Jiří Němec – 4.místo okres, 6.místo kraj

3. MLADÍ LIDÉ V EVROPSKÝCH LESÍCH – YPEF

Starší - septima – Tereza Stehnová, sexta – Štěpánka Pilařová, kvinta – Lenka Dejmalová – 2.místo regionální kolo

Mladší – tercie – Vendula Pekařová, Zuzana Jarolímová, Lukáš Křivský - 7.místo regionální kolo

4. ZLATÝ LIST 2019

Mladší kategorie -  prima – Martin Pavlas, Nela Krejčíková, Andrea Lesáková, Andrea Landsmanová, David Joksch, Kateřina Málková (Radek Valehrach)  – 1.místo okrskové kolo, 1.místo krajské kolo, 10. místo národní kolo

Starší kategorie – tercie, kvarta – Vendula Pekařová, Zuzana Jarolímová, Michaela Žaloudková, Lukáš Křivský, Barbora Střípková, Kateřina Stehnová  – 1.místo okrskové kolo; 4.místo krajské kolo

5. EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2019

 Jiří Frühbauer, Anna Boháčová, Tereza Stehnová – 2.místo kraj

6. GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2019

Simona Jakešová – 3.místo kraj

7. PROJEKT The Quarry Life award

mezinárodní projekt na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách

Anna Boháčová, Lucie Jindrová, Tereza Kvačková, Aneta Málková, Michaela Mrázková, Josef Sabol, Jitka Stuchlíková, Anna Štorková, Karel Zmek - 2.místo v národním kole v Brně

2018/19 Biologická olympiáda

TÉMATA 53. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Příjem a výdej látek
kategorie A, B - Mládí vpřed!

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram


Výsledky biologických a ekologických soutěží ve školním roce 2017/2018


SOČ 2018

„Geologické zajímavosti Chotěboře a okolí“ – septima – Anna Štorková, Jitka Stuchlíková – 1.místo okresní kolo, 1.místo krajské kolo, 12.místo národní kolo


Biologická olympiáda

Kat. A – oktáva -  ve školním kole 31 ; Anna Boháčová – 8.místo krajské kolo – úspěšný řešitel

Kat. B – ve školním kole 18 ; Tereza Stehnová – 4.místo krajské kolo – úspěšný řešitel

Kat. C – kvarta –  ve školním kole 7;  – Lenka Dejmalová - 1.místo okresní kolo, 5.místo krajské kolo - úspěšný řešitel; Štěpánka Housková – 4.místo okresní kolo

Kat. D – sekunda – ve školním kole 14;  Lukáš Křivský – 5.místo okresní kolo


Mladí lidé v evropských lesích – YPEF

Starší kategorie - oktáva – Jan Venc, septima – Anna Boháčová, sexta – Tereza Stehnová – 1.místo regionální kolo; 1.místo národní kolo

Mladší kategorie – kvarta – Lenka Dejmalová, Tereza Nesládková, Štěpánka Housková - 1.místo regionální kolo; 3.místo národní kolo


ZLATÝ LIST 2018

Mladší kategorie -  prima – Tomáš Smetánka, Jiří Němec, Petr Prokš, Matěj Adam, Matěj Kocourek, Marek Pavlíček – 1.místo okrskové kolo, 1.místo krajské kolo, 6.místo národní kolo

Starší kategorie – kvarta – Lenka Dejmalová, Tereza Nesládková, Tereza Musilová, Barbora Uchytilová, Jan Pejřimovský, Lucie Matýsková  – 1.místo okrskové kolo; 6.místo krajské kolo


EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Jan Venc, Anna Boháčová, Tereza Stehnová – 1.místo krajské kolo, 4.místo národní kolo


Geologická olympiáda

Jitka Stuchlíková – 1.místo krajské kolo, 7.místo v národním kole

Simona Uchytilová – 2.místo krajské kolo


2017/18 Biologická olympiáda

TÉMATA 50. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Pohyb
kategorie A, B - Když musíš, tak musíš... aneb Odpady v přírodě

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram


ÚSPĚCHY STUDENTŮ Z BIOLOGIE A EKOLOGIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 1.SOČ 2017

1.SOČ 2017

„Středověké dobývání zlata u České Bělé“ – septima – Jan Venc, Simona Uchytilová - 1.místo okres i kraj, 2.místo národní kolo a dále cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Cenu hostitelské školy VOŠ a SŠ Boskovice a města Boskovic, Cenu CZ.NIC, Cenu proděkana geologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Martina Mihajleviče a Cenu děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. Jaromíra Leichmana.

„Spolehlivé přivolání psa“ – septima – Michaela Simonová – 1.místo okres i kraj, 9.místo národní kolo

 „Geocyklotrasy pod Železnými horami“ – 3.A – Lubomír Molák, Andrea Málková, Michaela Jelínková – 1.místo okres i kraj, 10. místo národní kolo

 „Transsexualita“ – septima – Hana Turková – 1.místo okres, 3.místo kraj

„Využití srážkové vody na splachování“ - kvinta – Tereza Stehnová, Alice Janáčková – 1. místo okres, 3.místo kraj

2. Mladí lidé v evropských lesích – YPEF

oktáva – Tereza Ondráčková, septima – Jan Venc, sexta – Anna Boháčová – 1.místo regionální kolo; 2.místo národní kolo

3. ZLATÝ LIST 2017

Mladší kategorie – prima – Jindra Martin, Karbaš David, Krbálek Pavel, Málek Tomáš, Vodička Matyáš, Aleš Křivský – 2.místo okrskové kolo, 3.místo krajské kolo

Starší kategorie – kvarta – Štěpánka Fiedlerová, Natálie  Kubátová, Lucie Urbanová, Jiří Fruhbauer, Václav Paclík  – 1.místo kraj; 7.místo národní kolo

4. EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2017

Tereza Ondráčková, Jan Venc, Anna Boháčová – 1.místo kraj, 10.místo národní kolo

5. Biologická olympiáda

Kat. A – oktáva -  ve školním kole 37 ; Tereza Ondráčková – 5.místo kraj – úspěšný řešitel

Kat. B – ve školním kole 12 ; Tereza Stehnová – 5.místo kraj – úspěšný řešitel

Kat. C – kvarta –  ve školním kole 9;  – T.Nesládková - 2.místo okres, 14.místo kraj- úspěšný řešitel; J.Frühbauer – 4.míst okres, 12.místo kraj – úspěšný řešitel

Kat. D – sekunda – ve školním kole 9;  Kateřina Stehnová – 1.místo okres, 6.místo kraj – úspěšný řešitel

6. Geologická olympiáda

Jitka Stuchlíková – 1.místo kraj, účast v národním

Jan Venc – 2.místo kraj

Anna Boháčová, Simona Uchytilová – 3.místo kraj

7. SAPERE – vědět, jak žít

Mladší kategorie – 1.místo okres, 4.místo kraj; starší – 2.místo okres

8. ENERSOL 2017

16.2.2017 – krajské kolo Jihlava

5.místo kraj - T.Stehnová, A.Janáčková – „Využití srážkové vody na splachování“

do kraje nepostoupili - L.Lébl, J.Málková – „Návrh nového osvětlení učebny“

9. Jan Venc – Talent Vysočiny 2017

čestné uznání za své úspěchy v mimoškolních aktivitách v soutěži

Nejaktivnější středoškolák 2017


SAPERE soutěž - přihlašovací klíč: 1a949ae5fc56
2016/17 Biologická olympiáda

TÉMATA 50. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Detektivem v přírodě
kategorie A, B - Budiž světlo!

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)