Debatní klub Gymnázia Chotěboř

Právě v těchto dnech slavím výročí chvíle, kdy se zrodila myšlenka, že naše gymnázium potřebuje kromě talentovaných biologů, sportovců, chemiků či zeměpisců také výřečné debatéry. Nyní po roce fungování už můžeme potvrdit oficiálně, že sedmičlenná skupinka sextánů a kvintánů tvoří Debatní klub Gymnázia Chotěboř v debatě typu Karl Popper Asociace debatních klubů ČR

Pojem debata se často zaměňuje s diskuzí, což je třeba uvést na pravou míru. Zatímco diskuze je jen moderátorem usměrňovaná výměna názorů, v debatování můžete i soutěžit. Všechny typy debat mají to společné, že jejich účastníci debatují na nějaké téma (čili tezi) podle daných pravidel, přičemž nemusí vůbec obhajovat svůj osobní názor. Primárním účelem je totiž vzdělávání debatérů, kteří se dozvědí mnoho informací i o běžně neprobíraných tématech a zároveň spíše pochopí názor druhé strany (ať už se jedná o trest smrti nebo o zavedení čtyřměsíčních prázdnin).

 Náš klub si vybral debatu typu Karl Popper, protože se s ní na českém (i mezinárodním) debatním poli lze v současnosti setkat nejčastěji. V tomto typu debaty se přou o libovolném problému dva tříčlenné týmy: jeden afirmativní, který na základě argumentů podpořených nalezenými fakty danou tezi (téma) obhajuje, a druhý negativní, který se snaží argumenty druhé strany vyvrátit. Oba týmy musí splnit určitá formální kritéria a zároveň se snaží přesvědčit rozhodčího, že právě jejich strana prezentuje svůj postoj lépe. Debata tak rozvíjí schopnost argumentovat, srozumitelně se vyjadřovat, vyhledávat informace, myslet logicky a pohotově.

Jednou týdně se členové našeho klubu scházejí, aby se tyto schopnosti společně snažili rozvíjet. A to nejen samotnými debatami, ale také formou rozličných rétorických a argumentačních cvičení. Dveře učebny č. 14 jsou každé pondělí odpoledne otevřeny také všem dalším zájemcům, kteří mají chuť se všestranně rozvíjet, věnovat přípravě na debaty trochu úsilí a samozřejmě popít čaj či kávu ve společnosti svých vrstevníků. Další informace hledejte v kabinetu pí prof. Chalupové.

Naše činnost konečně přináší i výsledky. Přestože na našem gymnáziu neměl s debatou typu Karl Popper nikdo zkušenosti, na debatním turnaji 17. - 19. října v České Třebové jsme mezi zkušenou konkurencí nepropadli. Rozhodčí nás ve svých zpětných vazbách často chválili a jako nováčci máme prý našlápnuto na dobrou debatní kariéru zejména úrovní mluveného projevu - jako důkaz jsme navíc ukořistili i dvě vítězství. Velmi proto děkujeme vedení školy a SRPDŠ, že činnost klubu finančně podpořilo, a doufáme, že se naše snaha projeví nejen na debatních soutěžích, ale také v další reprezentaci školy využíváním schopností nabytých při debatování.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)