Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Chotěboř

Členové Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

za zřizovatele:

 • Ing. Tomáš Škaryd - místostarosta města Chotěboř,
 • Karel Dvořák - zastupitel Kraje Vysočina,

za pedagogické pracovníky Gymnázia Chotěboř:

 • RNDr. Petr Chalupa
 • Mgr. Michal Jakeš

za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

 • Mgr. Lucie Jokschová
 • Mgr. Stanislav Pavlíček

Plán práce Školské rady při Gymnáziu Chotěboř na funkční období 2021 - 2024

Plán práce vychází z textu Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada bude jednat dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu, některá jednání mohou probíhat elektronickou formou (e-mail).

Rada se bude zejména věnovat:

 1. schválení výroční zprávy školy
 2. za účasti ředitele školy projednání záměru      rozvoje školy na další školní rok
 3. projednání rozpočtu školy
 4. dílčím otázkám souvisejícím s celkovým chodem školy
 5. projednání a schválení Školního vzdělávacího programu Gymnázia Chotěboř
 6. projednání případných zpráv České školní inspekce

O výsledcích své činnosti bude rada informovat pracovníky školy, zřizovatele, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů formou pravidelně zveřejňovaných zápisů na internetových stránkách školy (www.gch.cz).

V Chotěboři, 1. 11. 2021

Za Školskou radu při Gymnáziu Chotěboř  Mgr. Lucie Jokschová, předsedkyně

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)