Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Gymnázium Chotěboř

Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia Chotěboř je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 045/05/01ZK ze dne 18. září 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Organizační struktura

Organizační struktura Gymnázia Chotěboř

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Gymnázium Chotěboř
Jiráskova 637
Chotěboř
583 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Gymnázium Chotěboř
Jiráskova 637
Chotěboř
583 01

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 15.00
Úterý: 8.00 - 14.00
Středa: 8.00 - 14.00
Čtvrtek: 8.00 - 14.00
Pátek: 8.00 - 14.00
v době prázdnin: podělí a středa: 8.00 – 11.00 hod.

Telefonní čísla:

569 669360 - kancelář (spojovatelka)
569 669361 - ředitel školy
569 669362 - zástupce ředitele
569 669365 - výchovná poradkyně

Čísla faxu:

škola nemá fax

Datová schránka:

ID schránky: 9t3trsu

Adresa internetové stránky:

http://www.gch.cz

Adresa e-podatelny:

gch@gch.cz

Další elektronické adresy:

Seznam zaměstnanců školy

Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 576909524, kód banky: 0600

IČ:

60126639

DIČ:

CZ60126639

Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů:

Rozpočet:

Žádost o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Předpisy

Nedůležitější používané předpisy:

Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Povinnost školy zveřejnit na svých internetových stránkách a na internetových stránkách svého zřizovatele:

  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu
  • schválený střednědobý výhled rozpočtu a schválený rozpočet

Je zveřejněno na internetových stránkách zřizovatele školy Kraje Vysočina v sekci  Hospodaření transparentně – Rozpočet a hospodaření – záložka Rozpočty a střednědobé výhledy PO, viz:

http://www.kr-vysocina.cz/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-po/ms-87675/p1=87675

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)