Informace pro uchazeče o studium

Naše škola klade dlouhodobě velký důraz na osobní kontakt se zájemci o studium, jejich rodiči a výchovnými poradci základních škol.

Současná epidemiologická situace nám tento způsob komunikace plnohodnotně neumožňuje, a proto musíme více využít i komunikaci na dálku.

Uvádím základní aktuální informace pro uchazeče o studium:
 

1) Kritéria pro přijetí
Gymnázium Chotěboř nebude provádět změny v dlouhodobě zavedeném systému přijímání uchazečů o studium. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace a z Českého jazyka a literatury připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole, viz www stránky školy: http://www.gch.cz/prijimaci-rizeni/
 

2) Přípravné kurzy
Plánované přípravné kurzy zrealizujeme včetně přijímacích zkoušek nanečisto. S ohledem na epidemiologickou situaci probíhají distanční formou, pro niž byla nutná registrace předem. Bližší informace najdete v samostatném odkazu: Přípravné kurzy pro uchazeče o studium - Aktuality - Bloky - Gymnázium Chotěboř (gch.cz)

 

3) Online poradna pro zájemce o studium
Bude probíhat distanční formou každé pondělí v únoru od 16 do 18 hodin. Cílem je předávat uchazečům o studium aktuální informace, poradit jim s vyplňováním přihlášky, informovat je o průběhu studia na naší škole, uplatnění absolventů, maturitní zkoušce apod.
Odkaz pro připojení na poradnu konanou v pondělí 22. 2. 2021:

 

4) Online diskuze o studiu z pohledu současného studenta
Budou probíhat distanční formou každé pondělí v únoru od 16 do 18 hodin. Uchazeči o studium mohou komunikovat s předsedou Studentského parlamentu Gymnázia Chotěboř. Odkaz pro připojení na diskuzi konanou v pondělí 22. 2. 2021:

 

5) Nabídka individuálních konzultací pro uchazeče o studium

Pro uchazeče o studium z 5. a 9. tříd základní školy Gymnázium Chotěboř nabízí:

  • Individuální konzultace o možnostech studia
  • Individuální prohlídku školy
  • Individuální konzultace učiva probíraného v přípravných kurzech

Podmínkou realizace konzultací je splnění požadavků stanovených v „Opatření PES pro školství“:

  • Ochrana nosu a úst (rouška, respirátor apod.)
  • Skupina může být tvořena pouze rodinnými příslušníky (uchazeč o studium a jeho rodiče)
  • Bude minimalizován styk s žáky a zaměstnanci školy (odpolední hodiny, jarní prázdniny)

Žádosti o „Individuální konzultace o možnostech studia“ a „Individuální prohlídky školy“ zasílejte na e-mailovou adresu: smejkal@gch.cz , žádosti o „Individuální konzultace učiva probíraného v přípravných kurzech“ na e-mailovou adresu chalupa@gch.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)