Navrhni projekt – soutěž pro žáky středních škol

Celorepublikovou soutěž Navrhni projekt pořádá již třetím rokem Ministerstvo pro místní rozvoj. Je určena středoškolákům a jejich pedagogům. Podstatou této soutěže je stejně jako v minulých ročnících vypracovat projekt, který se bude co nejvíce podobat projektům, jež mají v reálném životě šanci získat evropské dotace. Tématem projektu se může stát plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, vědu a výzkum a další oblasti rozvoje v regionu nebo rovnou v celé ČR! Aby mohl vzniknout projekt, je třeba, aby svůj nápad zařadili do oblasti podpory, kterou skutečně dotují fondy EU: cestovní ruch, podnikání a konkurenceschopnost, výzkum a vývoj, vyšší kvalita a lepší dostupnost veřejných služeb, životní prostředí, doprava, vzdělávání, lidské zdroje a sociální soudržnost.

Soutěžit mohou dvou až pětičlenné týmy studentů z jedné třídy/střední školy/regionu soudržnosti za pomoci pedagoga (na tým 2 – 5 studentů připadá 1 pedagog).

Studentské projekty  hodnotili koordinátoři Eurocenter, zástupci Řídících orgánů regionálních operačních programů (ŘO ROP), kteří posuzovali skutečné projektové žádosti o dotace, a představitelé Ministerstva pro místní rozvoj. Všichni hodnotitelé se  řídili následujícími kritérii:

  1. přínosy projektu pro daný region nebo celou ČR
  2. udržitelnost
  3. originalita a inovativní přístup
  4. rozpočtový plán a výše požadované dotace

Soutěžící týmy zaslaly projekty opatřené podpisem pedagoga a razítkem školy elektronicky na e-mailovou adresu krajského Eurocentra do 30. listopadu 2014. Pracovníci Eurocenter vybrali ze všech zaslaných projektů tři, které postoupily do celkem sedmi regionálních kol soutěže, ve kterých autoři představili své návrhy porotě složené ze zástupců ŘO ROP, MMR a Eurocenter formou prezentací. Každá regionální porota vybrala nejlepší projekt v daném regionu soudržnosti, který postoupil do celostátního finále. Regionální kola se uskutečnila v době od 1. do 12. prosince 2014. Ve finále, jenž proběhne v lednu příštího roku, se utká celkem sedm autorských týmů, které své projekty s vypořádanými připomínkami z prvního kola představí ve druhém kole prezentací porotě složené z představitelů/zaměstnanců MMR. Finálová porota určí absolutního vítěze soutěže.

Do regionálního kola pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, které se konalo 2. 12. 2014 v Brně, se potřetí za sebou probojovali i studenti našeho gymnázia. Tentokrát tým pracoval ve složení Adéla Nováková a Václav Pleskač. Náš projekt nesl název: Talent? Bůh? Štěstěna? Náhoda? Kdepak.

Cílem bylo vytvořit funkční organizaci, která chce lidi naučit, jak peníze fungují, jak je vydělat a motivovat je, aby si i prostřednictvím peněz mohli splnit své sny a stát se tím, kým opravdu jsou. Chceme podpořit vzdělávání v České republice a dát studentům to, co jim střední školy dát nedokážou. Zkrátka know - how, jak se stát úspěšnými.

Po prezentaci a obhajobě naší práce před odbornou porotou jsme si vybojovali 3. místo. I když cesta do Brna a zpět byla tento den více než strastiplná, byla to pro nás další zajímavá a užitečná zkušenost.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)