Olympiáda lidských práv – finálové kolo

Problematika dodržování a respektování lidských práv zůstává i na počátku 21 století nesporně jednou z nejdiskutovanějších a současně nejproblematičtějších oblastí naší civilizace. Přes četné mezinárodní úmluvy a úsilí řady neziskových organizací není ani v současnosti dodržování lidských práv zdaleka samozřejmostí. Naopak jejich porušování, a to často velmi flagrantním způsobem, můžeme denně sledovat prostřednictvím televizních kamer. Nejedná se však, jak by se mohlo z pohledu Středoevropana zdát, pouze o problematiku rozvojového světa. Naopak hrozba omezování a porušování lidských práv je stále přítomna i v Evropě nebo Severní Americe.

Ani v České republice, v zemi s bohatou historickou zkušeností s pošlapáváním základních lidských práv z doby nedávno minulé, není doposavad lidsko-právní problematika dostatečně veřejně podporována a pevně zakotvena v systému společenských hodnot.

 Organizace Leges humanae za podpory např. Amnesty International, Transparency International, Veřejné ochránkyně práv ČR atd. proto od roku 2012 pořádá Olympiádu lidských práv. Cílem soutěže je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů středních škol a gymnázií o dané problematice, podporovat zájem mladých lidí poznávat, uvědomovat si a respektovat kulturní rozmanitost lidské společnosti a zároveň vysvětlit studentům důležitost obhajoby lidských práv pro všechny členy společnosti. Soutěž svoji formou motivuje účastníky k systematické práci, vedoucí k rozvoji osobnosti. K dosažení stanoveného cíle využívá inovativní a nejmodernější prvky vzdělávání - rozvíjí kreativitu, komunikačně-prezentační schopnosti, argumentační techniky a zaměřuje se především na formování vlastních názorů.

Soutěž probíhala ve dvou kolech. Do školního kola se mohli zapojit všichni studenti středních škol. Vybraní soutěžící z prvního kola postoupili do celorepublikového finále, kde se před odbornou porotou utkali o hodnotné ceny.

Do finálového kola, které se uskutečnilo 22. listopadu 2014, se probojovali tři žáci našeho gymnázia, konkrétně Tereza Uchytilová, Klára Pešková a Václav Pleskač. Byli vybráni mezi osmdesát finalistů z téměř dvou a půl tisíce uchazečů.

Finále se konalo na Magistrátu hlavního města Prahy, kde se sešlo všech osmdesát studentů vybavených notebooky. Po oficiálním zahájení soutěže se všichni zúčastnění v 9:25 pustili do psaní esejů. Každý měl na výběr ze čtyř témat a časový limit byl dvě hodiny. Následovala přednáška od organizace UNICEF, během které byly opravovány a hodnoceny naše eseje. Potom jsme dostali oběd a pokračovali velice zajímavou přednáškou od Amnesty International. Ačkoliv si myslím, že všichni tři jsme odvedli velmi dobrou práci a napsali skvělé eseje, nebyli jsme vybráni mezi deset nejlepších soutěžících. Přesto jsme však prokázali naše kvality už tím, že jsme se dostali do finálového kola. Samotné finálové kolo pro nás bylo také velice prospěšné, jednak díky přednáškám od lidskoprávních organizací a jednak díky domácí přípravě, kterou jsme před soutěží podstoupili.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)