Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4r., začátek studia 1. 9. 2021
Pořadí Kód Prémie M Čj Celkem Přijetí
1. 441 15 50 45 47 157 Přijímá se 
2. 423 15 50 39 49 153 Přijímá se 
3. 412 15 50 46 38 149 Přijímá se 
4. 424 15 50 37 47 149 Přijímá se 
5. 407 10 47 48 43 148 Přijímá se 
6. 404 15 50 37 45 147 Přijímá se 
7. 426 10 47 42 45 144 Přijímá se 
8. 443 15 50 37 40 142 Přijímá se 
9. 420 15 50 35 41 141 Přijímá se 
10. 427 10 47 38 45 140 Přijímá se 
11. 413 15 50 38 37 140 Přijímá se 
12. 401 15 50 35 40 140 Přijímá se 
13. 409 15 50 37 36 138 Přijímá se 
14. 402 15 50 35 35 135 Přijímá se 
15. 432 15 50 25 41 131 Přijímá se 
16. 410 5 44 42 38 129 Přijímá se 
17. 405 15 50 26 38 129 Přijímá se 
18. 437 15 50 28 34 127 Přijímá se 
19. 418 15 50 18 43 126 Přijímá se 
20. 428 15 50 20 39 124 Přijímá se 
21. 425 0 41 40 41 122 Přijímá se 
22. 434 10 47 30 35 122 Přijímá se 
23. 422 15 50 30 27 122 Přijímá se 
24. 421 10 47 29 35 121 Přijímá se 
25. 408 5 44 36 34 119 Přijímá se 
26. 439 15 50 21 32 118 Přijímá se 
27. 435 0 41 42 34 117 Přijímá se 
28. 444 15 50 18 32 115 Přijímá se 
29. 436 15 50 19 29 113 Přijímá se 
30. 414 0 41 33 37 111 Přijímá se 
31. 417 5 44 28 34 111 Přijímá se
32. 419 15 50 15 27 107 Přijímá se
33. 431 5 44 31 26 106 Přijímá se
34. 433 0 35 29 40 104 Přijímá se
35. 403 0 38 24 41 103 Přijímá se
36. 440 0 32 33 30 95 Přijímá se
37. 442 0 41 23 28 92 Přijímá se
38. 411 0 26 33 30 89 Přijímá se
39. 416 0 32 24 32 88 Přijímá se
40. 438 0 38 25 25 88 Přijímá se
41. 445 0 41 18 22 81 Přijímá se
42. 429 0 41 16 22 79 Přijímá se
43. 415 0 32 14 19 65 Přijímá se
44. 430 0 0 18 43 61 Přijímá se
45. 406 0 29 11 16 56 Přijímá se

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení

 

POUČENÍ

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.

 

V  Chotěboři  20. května 2021                                                               

Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)