Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8r., začátek studia 1. 9. 2021
Pořadí Kód M Čj Celkem Přijetí
1. 814 50 48 46 144 PŘIJÍMÁ SE 
2. 805 50 43 42 135 PŘIJÍMÁ SE 
3. 833 50 38 46 134 PŘIJÍMÁ SE 
4. 831 50 41 40 131 PŘIJÍMÁ SE 
5. 822 50 39 40 129 PŘIJÍMÁ SE 
6. 823 50 35 42 127 PŘIJÍMÁ SE 
7. 843 50 34 39 123 PŘIJÍMÁ SE 
8. 806 50 36 36 122 PŘIJÍMÁ SE 
9. 860 50 29 43 122 PŘIJÍMÁ SE 
10. 844 47 41 33 121 PŘIJÍMÁ SE 
11. 809 50 33 38 121 PŘIJÍMÁ SE 
12. 858 50 32 39 121 PŘIJÍMÁ SE 
13. 868 50 28 43 121 PŘIJÍMÁ SE 
14. 818 50 37 33 120 PŘIJÍMÁ SE 
15. 834 50 35 35 120 PŘIJÍMÁ SE 
16. 802 50 30 39 119 PŘIJÍMÁ SE 
17. 801 50 33 35 118 PŘIJÍMÁ SE 
18. 847 50 30 36 116 PŘIJÍMÁ SE 
19. 810 50 25 39 114 PŘIJÍMÁ SE 
20. 807 50 38 24 112 PŘIJÍMÁ SE 
21. 838 50 29 33 112 PŘIJÍMÁ SE 
22. 859 50 30 29 109 PŘIJÍMÁ SE 
23. 850 50 26 32 108 PŘIJÍMÁ SE 
24. 820 50 24 34 108 PŘIJÍMÁ SE 
25. 835 50 25 32 107 PŘIJÍMÁ SE 
26. 840 50 24 33 107 PŘIJÍMÁ SE 
27. 856 50 23 33 106 PŘIJÍMÁ SE 
28. 808 50 31 22 103 PŘIJÍMÁ SE 
29. 842 50 22 28 100 PŘIJÍMÁ SE 
30. 837 50 18 32 100 PŘIJÍMÁ SE 
31. 812 50 23 22 95 PŘIJÍMÁ SE
32. 811 50 21 24 95 PŘIJÍMÁ SE
33. 845 50 25 19 94 PŘIJÍMÁ SE
34. 825 50 20 24 94 PŘIJÍMÁ SE
35. 821 35 36 22 93 PŘIJÍMÁ SE
36. 864 41 26 24 91 PŘIJÍMÁ SE
37. 813 44 26 21 91 PŘIJÍMÁ SE
38. 826 50 26 14 90 PŘIJÍMÁ SE
39. 849 50 15 25 90 PŘIJÍMÁ SE
40. 804 50 14 26 90 PŘIJÍMÁ SE
41. 836 38 26 25 89 PŘIJÍMÁ SE
42. 855 47 18 22 87 PŘIJÍMÁ SE
43. 854 47 18 21 86 PŘIJÍMÁ SE
44. 857 50 17 19 86 PŘIJÍMÁ SE
45. 839 50 16 20 86 PŘIJÍMÁ SE
46. 832 50 17 17 84 PŘIJÍMÁ SE
47. 816 50 22 11 83 PŘIJÍMÁ SE
48. 827 50 17 15 82 PŘIJÍMÁ SE
49. 815 50 13 19 82 PŘIJÍMÁ SE
50. 829 50 13 19 82 PŘIJÍMÁ SE
51. 841 50 10 22 82 PŘIJÍMÁ SE
52. 830 47 15 19 81 NEPŘIJÍMÁ SE
53. 817 50 19 12 81 NEPŘIJÍMÁ SE
54. 853 50 19 11 80 NEPŘIJÍMÁ SE
55. 851 47 13 19 79 NEPŘIJÍMÁ SE
56. 803 50 12 17 79 NEPŘIJÍMÁ SE
57. 824 50 11 18 79 NEPŘIJÍMÁ SE
58. 861 50 11 17 78 NEPŘIJÍMÁ SE
59. 846 44 13 19 76 NEPŘIJÍMÁ SE
60. 863 50 8 18 76 NEPŘIJÍMÁ SE
61. 848 50 10 14 74 NEPŘIJÍMÁ SE
62. 828 47 11 15 73 NEPŘIJÍMÁ SE
63. 862 50 8 15 73 NEPŘIJÍMÁ SE
64. 865 38 16 18 72 NEPŘIJÍMÁ SE
65. 852 32 14 18 64 NEPŘIJÍMÁ SE
66. 866 35 13 13 61 NEPŘIJÍMÁ SE
67. 867 32 13 13 58 NEPŘIJÍMÁ SE
68. 819 50 0 0 50 ODSTOUPIL(A)

 

Jednotlivé údaje vyjadřují dosažený počet bodů.

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení

 
POUČENÍ

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole a oboru vzdělávání uvedených ve výroku.

Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů. (Odevzdáním zápisového lístku v kanceláři Gymnázia Chotěboř v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin nebo zasláním zápisového lístku doporučeným dopisem na adresu Gymnázia Chotěboř - Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř)

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka ke vzdělávání v této škole.

 

V  Chotěboři  20. května 2021                                                               

Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)