Regionální kolo projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Vybraní studenti 3. A (Tereza Uchytilová, Klára Pešková, Adéla Nováková a Jan Pecina) byli vybráni za účastníky regionálního kola vzdělávacího projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Brně, které se konalo v pátek 10. října 2014 v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.  Na jednání samotném soutěžící čekalo projednávání návrhu revize směrnic o biopalivech. Studenti se zaměřili na základní principy a dopady směrnice. K tomuto cíli sloužil přiložený dokument nazvaný „Agenda“.

 Celé jednání probíhalo ve dvou pracovních skupinách- Radě EU a Evropském parlamentu. Předmětem jednání obou skupin byla změna směrnic 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty a 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. V Radě EU jsme zastupovali zájmy Polska a Spojeného království, v Evropském parlamentu pak frakce GUE/NGL a ALDE. Každý zastupovaný stát a frakce nejprve přednesla svá základní stanoviska a poté začalo projednávání předem dané agendy. Přišly hodiny projednávání, argumentování, utváření koalic a předkládání pozměňovacích návrhů, z nichž byl nakonec při společném jednání Rady EU a Evropského parlamentu schválen a přijat pouze jeden.

Byla to pro nás skvělá zkušenost a příležitost, jak zlepšit naše komunikační schopnosti a poznat nové kolegy a přátele. Celý den jsme si velmi užili a příští rok se na nás můžete opět těšit!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)