Regionální kolo projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Vybraní studenti 3. A (Tereza Uchytilová, Klára Pešková, Adéla Nováková a Jan Pecina) byli vybráni za účastníky regionálního kola vzdělávacího projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Brně, které se konalo v pátek 10. října 2014 v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.  Na jednání samotném soutěžící čekalo projednávání návrhu revize směrnic o biopalivech. Studenti se zaměřili na základní principy a dopady směrnice. K tomuto cíli sloužil přiložený dokument nazvaný „Agenda“.

 Celé jednání probíhalo ve dvou pracovních skupinách- Radě EU a Evropském parlamentu. Předmětem jednání obou skupin byla změna směrnic 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty a 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. V Radě EU jsme zastupovali zájmy Polska a Spojeného království, v Evropském parlamentu pak frakce GUE/NGL a ALDE. Každý zastupovaný stát a frakce nejprve přednesla svá základní stanoviska a poté začalo projednávání předem dané agendy. Přišly hodiny projednávání, argumentování, utváření koalic a předkládání pozměňovacích návrhů, z nichž byl nakonec při společném jednání Rady EU a Evropského parlamentu schválen a přijat pouze jeden.

Byla to pro nás skvělá zkušenost a příležitost, jak zlepšit naše komunikační schopnosti a poznat nové kolegy a přátele. Celý den jsme si velmi užili a příští rok se na nás můžete opět těšit!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Studentská firma
Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)