XX. ročník Pražského studentského summitu

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 350 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky s dvacetiletou tradicí. Dává mladým lidem možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, kulturního dědictví či životního prostředí a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Část projektu navíc probíhá v angličtině a rozvíjí aktivní jazykové schopnosti účastníků. Akci připravuje tým téměř sedmdesáti dobrovolníků, kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Hlavní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, NATO a Visegrádské čtyřky). Každý účastník při této aktivitě zastupuje jeden reálný světový stát. Během ročníku se dopodrobna seznamuje se situací a životem v tomto státě a jeho postoji k různým celosvětovým problémům. Na konci ročníku pak studenti navrhují řešení problémů, které se snaží řešit skutečné mezinárodní organizace a mezi ostatními účastníky prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi zastupovaného státu. Účastníci se navíc setkávají s odborníky z akademické sféry, medií, politiky i byznysu. Projekt – díky důrazu na neformální vzdělávání – představuje vhodný doplněk výuky na středních a vysokých školách, neboť se soustředí na aspekty rozvoje osobnosti, které bývají českým vzdělávacím systémem opomíjeny.

Program Pražského studentského summitu se skládá ze dvou hlavních částí – pěti celodenních přípravných setkání a čtyřdenní konference. Každý ročník je tradičně zahajován 1. září přijímacím řízením. Studenti jsou vybíráni členy Asociace pro mezinárodní otázky na základě předem daných kritérií.

Přípravná setkání (workshopy) se konají v průběhu akademického roku na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Účastníci se zde vžívají do rolí diplomatů, učí se diskutovat, zaujímat postoje a formulovat svá stanoviska, pro která se snaží získat podporu mezi svými vrstevníky. Navíc si značně rozšiřují odborné znalosti. Nedílnou součástí workshopů jsou přednášky či panelové diskuze zajímavých hostů a interaktivní činnosti rozvíjející schopnosti studentů. Během této fáze se účastníci připravují na jednání, která budou probíhat v průběhu konference.

V letošním roce se workshopy budou konat v těchto termínech:

  • I. workshop 1. listopadu 2014
  • II. workshop 22. listopadu 2014
  • III. workshop 13. prosince 2014
  • IV. workshop 24.ledna 2015
  • V. workshop 7. února 2015

Konference probíhá tradičně na jaře v reprezentativních prostorách Hotelu Ambassador – Zlatá Husa a v Kongresovém centru. Konference je vyvrcholením pětiměsíční přípravné části. Studenti zde využijí nabytých znalostí a dovedností z workshopů a vystupují již v rolích diplomatů, zastávají zájmy zastupovaných států a k projednávaným tématům se společně snaží najít řešení v podobě přijímaných rezolucí.

Převzato z www.studentsummit.cz

I v letošním školním roce se naši studenti této simulace účastní. Přes náročné výběrové řízení „prošly“ dvě delegace – Jordánsko a Japonsko, dále se podílíme na složení delegace Burkiny Faso a máme delegáta zastupujícího Čínu ve WTO.

Ohlédnutí za 1. workshopem

 V sobotu 1. listopadu 2014 proběhl v prostorách Vysoké školy ekonomické 1. workshop. Po úvodním slově koordinátorů a pořadatelů proběhla panelová diskuze na téma „Účel vzdělávání a problémy školství“. Po této diskuzi se studenti přesunuli na jednotlivé regionální semináře, kde přednášející z Univerzity Karlovy či Asociace pro mezinárodní otázky přiblížili problémy a specifika týkající se oblastí, v nichž se zastupované státy nachází. Odpolední program se pak odehrál v orgánech a výborech, kde se účastníci poprvé vžili do rolí zástupců států a vyzkoušeli si, jaké to je obhajovat zájmy svých vlád.

Doufám, že nováčkům se summit zalíbil a stanou se nedílnou součástí jednotlivých delegací. Příští workshop proběhne 22. listopadu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Studentská firma
Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)