XX. ročník Pražského studentského summitu

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 350 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky s dvacetiletou tradicí. Dává mladým lidem možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, kulturního dědictví či životního prostředí a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Část projektu navíc probíhá v angličtině a rozvíjí aktivní jazykové schopnosti účastníků. Akci připravuje tým téměř sedmdesáti dobrovolníků, kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Hlavní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, NATO a Visegrádské čtyřky). Každý účastník při této aktivitě zastupuje jeden reálný světový stát. Během ročníku se dopodrobna seznamuje se situací a životem v tomto státě a jeho postoji k různým celosvětovým problémům. Na konci ročníku pak studenti navrhují řešení problémů, které se snaží řešit skutečné mezinárodní organizace a mezi ostatními účastníky prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi zastupovaného státu. Účastníci se navíc setkávají s odborníky z akademické sféry, medií, politiky i byznysu. Projekt – díky důrazu na neformální vzdělávání – představuje vhodný doplněk výuky na středních a vysokých školách, neboť se soustředí na aspekty rozvoje osobnosti, které bývají českým vzdělávacím systémem opomíjeny.

Program Pražského studentského summitu se skládá ze dvou hlavních částí – pěti celodenních přípravných setkání a čtyřdenní konference. Každý ročník je tradičně zahajován 1. září přijímacím řízením. Studenti jsou vybíráni členy Asociace pro mezinárodní otázky na základě předem daných kritérií.

Přípravná setkání (workshopy) se konají v průběhu akademického roku na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Účastníci se zde vžívají do rolí diplomatů, učí se diskutovat, zaujímat postoje a formulovat svá stanoviska, pro která se snaží získat podporu mezi svými vrstevníky. Navíc si značně rozšiřují odborné znalosti. Nedílnou součástí workshopů jsou přednášky či panelové diskuze zajímavých hostů a interaktivní činnosti rozvíjející schopnosti studentů. Během této fáze se účastníci připravují na jednání, která budou probíhat v průběhu konference.

V letošním roce se workshopy budou konat v těchto termínech:

  • I. workshop 1. listopadu 2014
  • II. workshop 22. listopadu 2014
  • III. workshop 13. prosince 2014
  • IV. workshop 24.ledna 2015
  • V. workshop 7. února 2015

Konference probíhá tradičně na jaře v reprezentativních prostorách Hotelu Ambassador – Zlatá Husa a v Kongresovém centru. Konference je vyvrcholením pětiměsíční přípravné části. Studenti zde využijí nabytých znalostí a dovedností z workshopů a vystupují již v rolích diplomatů, zastávají zájmy zastupovaných států a k projednávaným tématům se společně snaží najít řešení v podobě přijímaných rezolucí.

Převzato z www.studentsummit.cz

I v letošním školním roce se naši studenti této simulace účastní. Přes náročné výběrové řízení „prošly“ dvě delegace – Jordánsko a Japonsko, dále se podílíme na složení delegace Burkiny Faso a máme delegáta zastupujícího Čínu ve WTO.

Ohlédnutí za 1. workshopem

 V sobotu 1. listopadu 2014 proběhl v prostorách Vysoké školy ekonomické 1. workshop. Po úvodním slově koordinátorů a pořadatelů proběhla panelová diskuze na téma „Účel vzdělávání a problémy školství“. Po této diskuzi se studenti přesunuli na jednotlivé regionální semináře, kde přednášející z Univerzity Karlovy či Asociace pro mezinárodní otázky přiblížili problémy a specifika týkající se oblastí, v nichž se zastupované státy nachází. Odpolední program se pak odehrál v orgánech a výborech, kde se účastníci poprvé vžili do rolí zástupců států a vyzkoušeli si, jaké to je obhajovat zájmy svých vlád.

Doufám, že nováčkům se summit zalíbil a stanou se nedílnou součástí jednotlivých delegací. Příští workshop proběhne 22. listopadu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)