Biologie

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky z biologie 2021/22

EKOKLUB

GEOPARK


2021/22 Biologická olympiáda

TÉMATA 55. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Jak přežít zimu
kategorie A, B - Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě

STUDIJNÍ MATERIÁLY, harmonogram

Studenti chotěbořského gymnázia bojovali v krajském kole Ekologické olympiády

Ve středu dne 10. 11. 2021 jsme se vydali na krajské kolo Ekologické olympiády ve složení Lenka Dejmalová (oktáva), Vendy Pekařová (sexta) a Jiří Němec (kvinta) a v doprovodu paní profesorky Mgr. Evy Jirsové. Olympiáda byla třídenní a konala se v chalupě Na Bělici poblíž obce Kaliště u Humpolce. Letošním tématem byla obnova krajiny.

Prvním úkolem bylo vytvoření modelu vylosovaného typu lesa především pomocí přírodnin, které jsme našli v terénu. My jsme modelovali měkký luh. Poté následovala série obávaných poznávaček, které se tentokrát týkaly stromů, semenáčků a rostlin typických pro odlesněné plochy, které dnes tak často vidíme kolem sebe. Večer jsme psali test a plnili druhý úkol, při kterém jsme se museli prokousat několika odbornými články a s jejich pomocí vypracovat odpovědi na záludné otázky.

Druhý den jsme „obdrželi“ zhruba čtvrt hektaru lesa a na této ploše jsme měli zmapovat aktuální stav porostu, určit vlastnosti stanoviště a na základě těchto informací navrhnout, jaké pěstební a výchovné zásahy bychom v tomto úseku během deseti let udělali. Pozemek jsme museli změřit, nakreslit jeho plánek a v něm vyznačit zásahy v porostu. Pracovali jsme až do odpoledních hodin a poté proběhla obhajoba tohoto úkolu před porotou a také malá maturita, u které jsme si vytáhli jedno z patnácti předem vypracovaných témat, o kterém jsme museli mluvit deset minut.

V pátek dopoledne se ještě konala přednáška a poté jsme se již dozvěděli výsledky. Obsadili jsme krásné třetí místo.                                                                     

Lenka Dejmalová

Chtěla bych velmi poděkovat studentům, kteří se připravovali na tuto velice náročnou soutěž více než dva měsíce a během dvou dnů pak svou námahu zúročili v náročné konkurenci dalších osmi týmů z celého kraje. K přípravě přistoupili velmi odpovědně a týmová práce přinesla své ovoce v podobě velkého úspěchu. Prakticky každoročně náš tým vystoupí v této prestižní soutěži na stupně vítězů.

Poděkování patří také naši konzultantům, kterými letos byli pan Ing. Josef Pilař, Mgr. Vlastimil Peřina a Mgr. Jan Trávníček, a to za jejich užitečné odborné rady.

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!                                  

Mgr. Eva Jirsová

Úspěchy mladých biologů v roce covidu

Podivný školní rok se blíží do cílové rovinky, a tak nastává čas bilancovat, jak se nám v něm podařilo splnit studijní úkoly a jak jsme byli úspěšní v porovnání s ostatními školami.

V biologii jsme rozhodně nezaháleli, veškeré učivo bylo probráno, seminární práce obhájeny, praktická cvičení splněna, s čistým štítem můžeme vyrazit na prázdniny!

Někteří studenti se opět pustili do náročné přípravy a vstoupili do bojů se svými vrstevníky v mnoha biologických a ekologických soutěžích. Průběžně jsme vás s jejich výsledky seznamovali a sledovali jejich postup do vyšších kol.

Ani zde se neztratili, právě naopak. Jirka Němec z kvarty v krajském kole Geologické olympiády obsadil skvělé třetí místo a společně s Matějem Kocourkem a Petrem Prokšem zvítězili v regionálním kole (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj) soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích a v září budou hájit naše barvy v kole národním. Jejich starší spolužáci – Lenka Dejmalová, Vendy Pekařová a Lukáš Křivský – v tomto kole ztratili pouhý jeden bod a ten je připravil o vítězství a postup. V Biologické olympiádě se v krajském kole prosadila Johanka Kramářová ze sekundy a skončila na krásném třetím místě.

Velkým úspěchem skončilo národní klání ve Středoškolské odborné soutěži pro trio Michal Pavlas, Lenka Tlapáková a Adam Smutný, které zde vybojovalo se svou prací „Městské květnaté louky v Chotěboři“ krásné sedmé místo, a navíc získali Cenu předsedy Zemědělské společnosti při ČZU v Praze za řešení aktuálního problému. Práce Lenky Dejmalové a Nikoly Sekerové na téma „Pekelská štola - možné riziko pro ŽP“ skončila v krajském kole na pěkném, ale nepostupovém druhém místě.

Ani naši benjamínci nechtěli zůstat pozadu na oblíbené soutěži Zlatý list, jejíž krajské kolo proběhlo v příjemném prostředí jihlavské zoologické zahrady. Starší tým vybojoval výborné druhé místo, mladší byli třetí. Obě družstva získala zajímavou exkurzi do přírodního parku UnterWasserReich v Dolním Rakousku, kam se společně s ostatními úspěšnými soutěžícími podíváme v září.

Všem studentům, kteří se snaží získávat nové znalosti nad rámec svých povinností a připravují se na nejrůznější soutěže moc děkujeme.  Blahopřání patří těm nejúspěšnějším, kteří skvěle reprezentují nejen naši školu, ale také město, nebo i Kraj Vysočinu. Ať se vám daří i v roce následujícím. Hezké prázniny!

Mgr. Eva Jirsová a Mgr. Irena Žáková – učitelky biologie

2020/21 Biologická olympiáda

TÉMATA 54. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Těžký život ve vodě
kategorie A, B - Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram

Pokyny pro kategorie A a B   -   C a D

 

FOTOSOUTĚŽ ke Dni Země 2021

Téma: "ROZMARY POČASÍ"   -   fotografujte, další informace budou zveřejňovány průběžně

FOTOSOUTĚŽ ke Dni Země 2020

Téma: "NENÍ PŮDA JAKO PŮDA" 

 

Úspěchy studentů v biologických a ekologických soutěžích ve školním roce 2019/2020
(několik připravovaných soutěží se neuskutečnilo z důvodu karantény)


Středoškolská odborná činnost

„Fyzikální a chemické vlastnosti vod a mineralogie sekundárních nerostů v lomu Pohled“ – septima – Eliška Ondráčková, Matěj Moravec – 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo, 5. místo v národním kole; udělení zvláštní ceny – účast v soutěži České hlavičky – SANITAS! „Život a zdraví člověka“ cena VZP ČR

„Včelařův rok“ – 3. A – Martin Antl – 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo, 12. místo v národním kole


Biologická olympiáda

Kategorie A –ve školním kole 40 řešitelů; oktáva – Tereza Stehnová – 2. místo krajské kolo; oktáva – Lukáš Bourdeas – 3. místo krajské kolo

Kategorie B – ve školním kole 29 řešitelů; sexta – Lenka Dejmalová – 6. místo krajské kolo

Kategorie C – ve školním kole 11 řešitelů; tercie – Jiří Němec – 6. místo krajské kolo

Kategorie D – ve školním kole 15 řešitelů; sekunda – Andrea Landsmanová – 3. místo krajské kolo; sekunda – Adam Souček – 5. místo krajské kolo


Ekologická olympiáda

Štěpánka Pilařová (septima), Lenka Dejmalová (sexta), Tereza Stehnová (oktáva) – 2. místo krajské kolo


Geologická olympiáda

21 účastníků krajského kola – kvarta – Karel Jelínek – 3. místo krajské kolo; oktáva – Simona Jakešová (oktáva) – 5. místo krajské kolo


Mladý zahrádkář

Septima – Lucie Urbanová – 1. místo okresní kolo, postup do celostátního finále – odloženo


Poznej a chraň přírodu Vysočiny!

Půlroční projekt, studenti kvarty – 1. místo krajské kolo


2019/20 Biologická olympiáda

TÉMATA 54. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Těžký život ve vodě
kategorie A, B - Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!


STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram

Pokyny kategorie A,B          Pokyny kategorie C,DÚSPĚCHY STUDENTŮ Z BIOLOGIE A EKOLOGIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019


1. SOČ 2019

„Zásobení středoškolské populace jodem“ – Daniel Špitálník – 1.místo okres, 2. místo kraj

2. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Kat. A – oktáva -  ve školním kole 41 ; Anna Boháčová – 2.místo kraj, účast v národním kole; Tereza Stehnová – 7.místo kraj  

Kat. B – ve školním kole 23 ; Jiří Frühbauer - 7.místo kraj, Lenka Dejmalová – účast v krajském kole

Kat. C –  ve školním kole 5;  – Kateřina Stehnová - 1.místo okres, 2.místo kraj- úspěšný řešitel; Barbora Střípková – 5.míst okres

Kat. D  – ve školním kole 6;  Jiří Němec – 4.místo okres, 6.místo kraj

3. MLADÍ LIDÉ V EVROPSKÝCH LESÍCH – YPEF

Starší - septima – Tereza Stehnová, sexta – Štěpánka Pilařová, kvinta – Lenka Dejmalová – 2.místo regionální kolo

Mladší – tercie – Vendula Pekařová, Zuzana Jarolímová, Lukáš Křivský - 7.místo regionální kolo

4. ZLATÝ LIST 2019

Mladší kategorie -  prima – Martin Pavlas, Nela Krejčíková, Andrea Lesáková, Andrea Landsmanová, David Joksch, Kateřina Málková (Radek Valehrach)  – 1.místo okrskové kolo, 1.místo krajské kolo, 10. místo národní kolo

Starší kategorie – tercie, kvarta – Vendula Pekařová, Zuzana Jarolímová, Michaela Žaloudková, Lukáš Křivský, Barbora Střípková, Kateřina Stehnová  – 1.místo okrskové kolo; 4.místo krajské kolo

5. EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2019

 Jiří Frühbauer, Anna Boháčová, Tereza Stehnová – 2.místo kraj

6. GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2019

Simona Jakešová – 3.místo kraj

7. PROJEKT The Quarry Life award

mezinárodní projekt na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách

Anna Boháčová, Lucie Jindrová, Tereza Kvačková, Aneta Málková, Michaela Mrázková, Josef Sabol, Jitka Stuchlíková, Anna Štorková, Karel Zmek - 2.místo v národním kole v Brně

2018/19 Biologická olympiáda

TÉMATA 53. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Příjem a výdej látek
kategorie A, B - Mládí vpřed!

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram


Výsledky biologických a ekologických soutěží ve školním roce 2017/2018


SOČ 2018

„Geologické zajímavosti Chotěboře a okolí“ – septima – Anna Štorková, Jitka Stuchlíková – 1.místo okresní kolo, 1.místo krajské kolo, 12.místo národní kolo


Biologická olympiáda

Kat. A – oktáva -  ve školním kole 31 ; Anna Boháčová – 8.místo krajské kolo – úspěšný řešitel

Kat. B – ve školním kole 18 ; Tereza Stehnová – 4.místo krajské kolo – úspěšný řešitel

Kat. C – kvarta –  ve školním kole 7;  – Lenka Dejmalová - 1.místo okresní kolo, 5.místo krajské kolo - úspěšný řešitel; Štěpánka Housková – 4.místo okresní kolo

Kat. D – sekunda – ve školním kole 14;  Lukáš Křivský – 5.místo okresní kolo


Mladí lidé v evropských lesích – YPEF

Starší kategorie - oktáva – Jan Venc, septima – Anna Boháčová, sexta – Tereza Stehnová – 1.místo regionální kolo; 1.místo národní kolo

Mladší kategorie – kvarta – Lenka Dejmalová, Tereza Nesládková, Štěpánka Housková - 1.místo regionální kolo; 3.místo národní kolo


ZLATÝ LIST 2018

Mladší kategorie -  prima – Tomáš Smetánka, Jiří Němec, Petr Prokš, Matěj Adam, Matěj Kocourek, Marek Pavlíček – 1.místo okrskové kolo, 1.místo krajské kolo, 6.místo národní kolo

Starší kategorie – kvarta – Lenka Dejmalová, Tereza Nesládková, Tereza Musilová, Barbora Uchytilová, Jan Pejřimovský, Lucie Matýsková  – 1.místo okrskové kolo; 6.místo krajské kolo


EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Jan Venc, Anna Boháčová, Tereza Stehnová – 1.místo krajské kolo, 4.místo národní kolo


Geologická olympiáda

Jitka Stuchlíková – 1.místo krajské kolo, 7.místo v národním kole

Simona Uchytilová – 2.místo krajské kolo


2017/18 Biologická olympiáda

TÉMATA 50. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Pohyb
kategorie A, B - Když musíš, tak musíš... aneb Odpady v přírodě

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram


ÚSPĚCHY STUDENTŮ Z BIOLOGIE A EKOLOGIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 1.SOČ 2017

1.SOČ 2017

„Středověké dobývání zlata u České Bělé“ – septima – Jan Venc, Simona Uchytilová - 1.místo okres i kraj, 2.místo národní kolo a dále cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Cenu hostitelské školy VOŠ a SŠ Boskovice a města Boskovic, Cenu CZ.NIC, Cenu proděkana geologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Martina Mihajleviče a Cenu děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. Jaromíra Leichmana.

„Spolehlivé přivolání psa“ – septima – Michaela Simonová – 1.místo okres i kraj, 9.místo národní kolo

 „Geocyklotrasy pod Železnými horami“ – 3.A – Lubomír Molák, Andrea Málková, Michaela Jelínková – 1.místo okres i kraj, 10. místo národní kolo

 „Transsexualita“ – septima – Hana Turková – 1.místo okres, 3.místo kraj

„Využití srážkové vody na splachování“ - kvinta – Tereza Stehnová, Alice Janáčková – 1. místo okres, 3.místo kraj

2. Mladí lidé v evropských lesích – YPEF

oktáva – Tereza Ondráčková, septima – Jan Venc, sexta – Anna Boháčová – 1.místo regionální kolo; 2.místo národní kolo

3. ZLATÝ LIST 2017

Mladší kategorie – prima – Jindra Martin, Karbaš David, Krbálek Pavel, Málek Tomáš, Vodička Matyáš, Aleš Křivský – 2.místo okrskové kolo, 3.místo krajské kolo

Starší kategorie – kvarta – Štěpánka Fiedlerová, Natálie  Kubátová, Lucie Urbanová, Jiří Fruhbauer, Václav Paclík  – 1.místo kraj; 7.místo národní kolo

4. EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2017

Tereza Ondráčková, Jan Venc, Anna Boháčová – 1.místo kraj, 10.místo národní kolo

5. Biologická olympiáda

Kat. A – oktáva -  ve školním kole 37 ; Tereza Ondráčková – 5.místo kraj – úspěšný řešitel

Kat. B – ve školním kole 12 ; Tereza Stehnová – 5.místo kraj – úspěšný řešitel

Kat. C – kvarta –  ve školním kole 9;  – T.Nesládková - 2.místo okres, 14.místo kraj- úspěšný řešitel; J.Frühbauer – 4.míst okres, 12.místo kraj – úspěšný řešitel

Kat. D – sekunda – ve školním kole 9;  Kateřina Stehnová – 1.místo okres, 6.místo kraj – úspěšný řešitel

6. Geologická olympiáda

Jitka Stuchlíková – 1.místo kraj, účast v národním

Jan Venc – 2.místo kraj

Anna Boháčová, Simona Uchytilová – 3.místo kraj

7. SAPERE – vědět, jak žít

Mladší kategorie – 1.místo okres, 4.místo kraj; starší – 2.místo okres

8. ENERSOL 2017

16.2.2017 – krajské kolo Jihlava

5.místo kraj - T.Stehnová, A.Janáčková – „Využití srážkové vody na splachování“

do kraje nepostoupili - L.Lébl, J.Málková – „Návrh nového osvětlení učebny“

9. Jan Venc – Talent Vysočiny 2017

čestné uznání za své úspěchy v mimoškolních aktivitách v soutěži

Nejaktivnější středoškolák 2017


SAPERE soutěž - přihlašovací klíč: 1a949ae5fc56
2016/17 Biologická olympiáda

TÉMATA 50. ROČNÍKU BiO

kategorie C, D - Detektivem v přírodě
kategorie A, B - Budiž světlo!

STUDIJNÍ MATERIÁLYharmonogram


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Události

Žádné naplánované akce.

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)